تعبیر خواب شب - 43 معنی مختلف برای دیدن شب و تاریکی

دیدن خواب شب بسیار رایج است و در بیشتر موارد با ترس و موارد منفی همراه است ولی همیشه اینطور نیست و ممکن است معانی مثبتی نیز داشته باشد.در بسیاری از موارد دیدن خواب شب نماد چیزهای ناشناخته و نماد وقایع نامفهوم و چالش های پیش بینی نشده است .

تعبیر خواب شب - 43 معنی مختلف برای دیدن شب و تاریکی تعبیر خواب شب - 43 معنی مختلف برای دیدن شب و تاریکی
تعبیر خواب شب - 43 معنی مختلف برای دیدن شب و تاریکی

تعبیر خواب شب و تاریکی

دیدن خواب شب گاهی می تواند به معنی افتادن اتفاقات منفی در زندگی شما باشد.ممکن است بنا به هر دلیلی در یکی از کارهای مهم شکست خورده اید.

احتمالا برای رسیدن به هدفی خاص ، بسیار تلاش کرده اید ولی موانع پیشبینی نشده و افرادی در اطرافیان شما وجود دارند که شما را از رسیدن به این هدف دور می کنند.

در برخی از موارد دیدن خواب شب مب تواند نشانه فاش شدن اسراری از شما باشد که همیشه نگران آن بودید .در هر صورت اکثر اوقات این خواب معنی منفی دارد و نشانه یک مشکل بزرگ است .

دیدن روشنایی در شب

اگر در خواب ببینید که در تاریکی شب در حال راه رفتن بودید و ناگهان از دور روشنایی مشاهده کردید می تواند به این معنی باشد که مشکل بزرگی در زندگی دارید که احساس می کنید راه حل خوبی برای رفع آن پیدا کرده اید و به آینده روشن و خوب امیدوار هستید.

گم شدن در شب

اگر در خواب ببینید که در حال راه رفتن در جایی هستید و احساس می کنید که گم شده اید می تواند به این معنی باشد که شما مشکل بزرگی در زندگی دارید و نمی توانید راه حل درست و روشنی برای آن پیدا کنید. کمی احساس ناامیدی و درماندگی می کنید.

حس می کنید مشکلات بیشتری در آینده برای شما به وجود خواهند آمد و در مقابل این مشکلات کاملا تنها و بی دفاع هستید.

تعبیر خواب دیدن ستاره در آسمان شب

اگر در خواب ببینید که شب است و شما به آسمان خیره شده اید و ستاره ها را تماشا می کنید نشانه خوبی است . شما برای رسیدن به هدفی خاص و رسیدن به موفقیت تلاش های زیادی کرده اید و در حال حاضر نشانه هایی از موفقیت را مشاهده می کنید و خوشحال هستید.

راه رفتن در خیابان در تاریکی شب

اگر در خواب ببینید که شب است و شما در حال پیاده روی کردن در خیابان و یا کوچه هستید و کسی همراه شما نیست ، نشانه مشکلات روحی ، ناامیدی و یا افسردگی شماست .

ممکن است زندگی شما شور و حال خاصی ندارد و دچار یکنواختی و بی انگیزگی شده اید.

تعبیر خواب پیاده روی کردن در جنگل

اگر در خواب ببینید که در یک جنگل تاریک در حال راه رفتن هستید و هیچ هدف خاصی ندارید می تواند به معنی مشکلات روحی و ناامیدی شما باشد. شما برای رهایی از مشکلات فعلی ، هیچ ایده و تصمیم خاصی ندارید و احساس می کنید که در بین مشکلات محاصره شده اید.

این خواب در بسیاری از موارد نشانه شنیدن خبرهای بد در مورد نزدیکان و عزیزان و یا دوری از آنها بوده و نشان دهنده اضطراب و استرس شما نسبت به حل این مشکل است .

تعبیر خواب دزدی در شب

اگر در خواب ببینید که در هنگام شب ، زمانی که در جایی در حال راه رفتن بودید ، کسی به شما حمله کرده و چیزی از شما می دزدد می تواند به این معنی باشد که کسی ضربه مالی به شما زده است و نمی توانید طلب خودتان را از او بگیرید .

دیدن شب در خواب معمولا نشانه غم و اندوه است
دیدن شب در خواب معمولا نشانه غم و اندوه است

دیدن خواب خورشید در شب

اگر در خواب ببینید که شب است ولی شما در آسمان خورشید را می بینید می تواند به معنی خوش شانس بودن شما باشد . شما به راحتی توانسته اید مشکل بزرگی را حل کرده و به آرامش برسید.

به احتمال زیاد مدت زمان طولانی به کسی علاقمند بوده اید و توانسته اید رابطه عاشقانه ای با او آغاز کنید.

تعبیر خواب رانندگی کردن در شب

اگر در خواب ببینید که شب است و شما در حال رانندگی هستید به این معنی است که اشتباهی انجام داده اید که مشکلات زیادی برای شما به وجود آورده است. شما هیچ ایده خاصی برای رهایی از این مشکلات ندارید.

اگر در خواب ببینید که شب است و کس دیگری ماشین را می راند به این معنی است که کسی مشکلی برای شما ایجاد کرده است و شما او را مقصر مشکلات فعلی خودتان می دانید.

یا ممکن است کسی اختیار زندگی شما را در دست گرفته است و شما به هر دلیلی نمی توانید او را کنار بگذارید و همین مورد باعث مشکلات بسیاری برای شما شده است . احتمالا این فرد یکی از عزیزانتان مانند مادر و یا همسر شماست .

تعبیرهای قدیمی در این مورد

ابراهیم کرمانی در این مورد می گوید :

اگر در خواب ببینی که در تاریکی شب در حال راه رفتن هستی نشانه استقامت و پایداری توست .

نظر ابن سیرین در مورد خواب شب

اگر شب تاریک را در خواب ببینی نشانه غم و اندوه و دیدن شب مهتابی و روشن ، نشانه شادی و سرور است .

منوچهر مطیعی تهرانی در این مورد می گوید :

ممکن است شما در خواب ببینید که در تاریکی هستید ولی هر تاریکی به معنی شب بودن نیست و معانی آنها می تواند متفاوت باشد. به صورت کلی دیدن تاریکی و شب در خواب به معنی موضوعی نامفهوم و نامعلوم است و هر چقدر تاریکی شب بیشتر باشد ، این نامعلوم بودن و گم کردن راه بیشتر خودش را نشان می دهد.

نظر امام صادق در مورد تاریکی و شب

تاریکی در خواب پنج حالت دارد : گمراهی ، بدعت ، سرگردانی ، فروبستن کارها و کفر

آنلی بیتون در این مورد می گوید :

اگر در خواب ببینی که در تاریکی شب ، کبریتی روشن کردی به این معنی است که در کسب و کار و شغلت موفق شده و ثروتمند می شوی.

اگر در خواب ببینی که در تاریکی شب خورشید طلوع کرده است به این معنی است که اشتباهات بزرگی انجام داده ای و به مشکل افتاده ای ولی راه حل خوبی برای رهایی از این مشکل پیش پای تو قرار گرفته است .

مطالب مشابه :

تعبیر خواب مادر
تعبیر خواب مار
تعبیر خواب بارداری
تعبیر خواب نوزاد

نظرات: 1 مشاهده