دیدن خواب نوزاد – تعبیر خواب متفاوت – 27 معنی دیدن نوزاد در خواب

7

تعبیر و معنی خواب نوزاد چیست ؟

دیدن خواب نوزاد معمولا در بین زنان باردار ، کسانی که تصمیم به بچه دار شدن دارند و کسانی که رابطه پر خطر داشته اند ولی آمادگی بچه دار شدن ندارند ، بسیار رایج تر است.دیدن خواب نوزاد معمولا معنی خوبی دارد و نشان دهنده وجود یک حس خوب در درون شماست .اگر در خواب ببینید که یک نوزاد زیبا به شما لبخند می زند ، به معنی این است که در زندگی شما کسی وجود دارد که از ته دل او را دوست دارید.

تعبیر و معنی خواب نوزاد چیست ؟
تعبیر و معنی خواب نوزاد چیست ؟

تعبیر گریه کردن نوزاد

اگر در خواب نوزادی را ببینید که در حال گریه کردن است ، نشان دهنده این است که شما در زندگی خود یک غم بزرگ دارید که در دل خود نگه داشته ای و کسی از آن خبر ندارد.

تعبیر پرستار نوزاد

اگر در خواب ببینید که خودتان قادر به نگهداری نوزاد نیستید و برای نگهداری از او یک پرستار استخدام کرده اید ؛ نشان دهنده این است که شما به خودتان اعتماد ندارید و در برخورد با دیگران ، اعتماد بنفس شما بسیار پایین است .

تعبیر چندین نوزاد کنار هم و یا دیدن خواب دوقلو و سه قلو

اگر در خواب ببینید که چند نوزاد کنار هم خوابیده اند و یا چند قلو دارید می تواند نشان دهنده این باشد که شما شغل جدیدی شروع کرده اید و در حال سرمایه گذاری هستید ولی فکر شما از عاقبت این کار اصلا مطمئن نیست.اگر یک زن باردار ببیند که چند قلو به دنیا آورده است می تواند نشان دهنده مشکلی در جنین او و سوء تغذیه جنین او باشد.

مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب بارداری

تعبیر خواب نوزاد ناخواسته

اگر در خواب ببینید که صاحب نوزاد ناخواسته ای شده اید در حالی که آمادگی بچه دار شدن را نداشتید می تواند به این معنی باشد که شما سرمایه گذاری جدیدی آغاز کرده اید ولی نگرانی بی مورد شما درباره این سرمایه گذاری باعث نگرانی و مشغله ذهنی شما شده است که در حال لطمه زدن به زندگی و شغل شماست.ولی این خواب نشان می دهد به احتمال خیلی زیاد ، سرمایه گذاری شما درست بوده است و شما بی دلیل نگران هستید.

تعبیر خواب راه رفتن نوزاد

اگر در خواب ببینید که نوزاد شما شروع به راه رفتن کرد ، نشان دهنده این است که کاری که شروع کرده اید به نتیجه مطلوب و درآمد خوبی رسیده است و شما از درون احساس خوشحالی می کنید.اگر در خواب ببینید که نوزاد همزمان با راه رفتن در حال خندیدن است می تواند نشان دهنده این است که برنامه ریزی شما نتیجه داده است و حالا وقت بازنشستگی شماست و می توانید از نتیجه کار و برنامه ریزی خود بهره مند شوید.

تعبیر خواب خوابیدن نوزاد

اگر در خواب ببینید که نوزاد شما خوابیده است نشان دهنده این است که شما خودتان را تحت فشار گذاشته اید تا نیاز مالی و معنوی دیگران را تامین کنید ولی در این کار موفق نشده اید. باید توجه داشته باشید که هیچ کس قادر نیست تمام دوستان و عزیزان خود را تامین کند و آنها را راضی نگه دارد.

سایر معانی دیدن خواب نوزاد

تعبیر خواب عوض کردن پوشک نوزاد » اینگونه تعبیر می شود که شما در برخی از جنبه های زندگی خود باید تغییراتی انجام دهید.ممکن است در زمینه کاری با کسی شریک شده اید و این شراکت به نفع شما نیست

تعبیر خواب کشتن نوزاد » می تواند به این معنی باشد که شما با اینکه سن بالایی دارید ولی تفکرات و رفتار شما بچگانه است .شما خودتان از این مورد اطلاع دارید و در عذاب هستید ولی قادر به تغییر فتار و افکار خود نیستید.

تعبیر خواب مرگ نوزاد » این خواب کمی نگران کننده است.شما غم و یا عصبانیت شدیدی دارید که در درون خود ریخته اید و خشم خود را خفه کرده اید .این خشم و ناراحتی بر زندگی شخصی شما تاثیر گذاشته است و شما در حال غرق شدن هستید.توصیه می شود با کسی صحبت کنید و اگر در آشنایان خود کسی برای درد دل ندارید و یا راز شما چیزی است که نمی توانید به آشنایان خود بگویید ، حتما با یک روانکاو گفتگو کنید.

دیدن خندیدن نوزاد در خواب تعبیر خوبی دارد
دیدن خندیدن نوزاد در خواب تعبیر خوبی دارد
مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب مرده

اگر باردار هستید و خواب نوزاد می بینید » این خواب هیچ مفهوم خاصی ندارد. مغز شما خودش را برای زمانی که نوزاد شما به دنیا خواهد آمد ، آماده می کند.

اگر رابطه جنسی پر خطر داشته اید » اگر شما اخیرا رابطه جنسی پر خطر داشته اید و آمادگی بچه دار شدن ندارید ، دیدن خواب نوزاد فقط به دلیل نگرانی روزانه شما است و معنی خاصی ندارد. نگران نباشید.

تعبیر دیدن خواب نوزاد دختر یا پسر

اگر زن هستید و در خواب نوزاد دختر ببینید به این معنی است که کودک درون شما نیاز به پرورش بیشتری دارد.اگر زن هستید و در خواب نوزاد پسر ببینید نشان دهنده این است که اعتماد بنفس پایینی دارید و باید اعتماد بنفس خود را تقویت کنید.

اگر مرد هستید و در خواب نوزاد دختر ببینید به این معنی است که شما به بلوغ فکری نرسیده اید و اگر ببینید که نوزاد پسر دارید نشان دهنده این است که کودک درون شما هنوز به شدت فعال است .

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب نوزاد می گوید :

اگر در خواب ببینید که نوزاد تازه متولد شده است نشان دهنده این است که اتفاقات جدید و لذت بخشی در انتظار شماست .اگر دختری که شوهر ندارد در خواب ببینید که صاحب نوزاد شده است می تواند نشان دهنده این باشد که او رابطه نامتعارف و نامشروع داشته است و از بابت اینکه باردار است یا نه ، نگران است .

اگر در خواب ببینید که نوزاد در حال شنا کردن است نشان دهنده این است که در زندگی شما گرفتاری و مشکلی بزرگی وجود دارد که شما در تلاش هستید تا از آن خلاص شوید. اگر در خواب ببینید که نوزاد در حال شنا کردن مرد نشان دهنده این است که در کار خودتان شکست خورده اید.

سایر تعبیر خواب های قدیمی درباره خواب نوزاد عبارتند از :

 • اگر در خواب نوزاد زیبا و خوشگل ببینید اینگونه تعبیر می شود که شادی و آرامش روحی در انتظار شما ست
 • اگر شما در خواب ببینید که  شیردادن به نوزاد هستید تعبیر آن عشق و خوشی است
 • اگر در حال اقدام به بارداری هستید و خواب نوزاد ببینید می تواند نشان دهنده این باشد که شما موفق به بارداری شده اید.
 • اگر دختر در خواب ببیند که بچه دار شده است می تواند نشان دهنده این باشد که به عشقش نخواهد رسید
 • اگر یک زن در خواب ببیند که قادر به شیر دادن به نوزاد نیست اینگونه تعبیر می شود که رنج و عذاب و غم در انتظار شماست .
 • اگر در خواب ببینید که نوزاد بیماری است می تواند نشان دهنده بیماری یکی از نزدیکان شما باشد.

تعبیر خواب نوزاد و بچه از نظر ابن سیرین

ابن سیرین در این باره می گوید : اگر در خواب ببینید که دختر دار شده اید نشانه سلامتی شماست .اگر در خواب ببینید که پسر دار شده اید و در واقعیت باردار هستید می تواند اینگونه تعبیر شود که شما صاحب دختر خواهید شد. در صورتی که باردار هستید و در خواب ببینید که صاحب دختر شده اید ، شما پسردار خواهید شد.

تعبیر خواب نوزاد از نظر امام صادق (ع)

اگر در خواب ببینید که دختر به دنیا آورده اید و در واقعیت نیز باردار هستید ،دختری به دنیا خواهید آورد و او در بین فامیل بسیار محبوب خواهد بود.

تعبیر خواب نوزاد از نظر ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید که یک نوزاد سر راهی پیدا کرده اید به این معنی است که از جایی که انتظارش را ندارید ، سودی به شما خواهد رسید.

مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب نوزاد از نظر برخی از معبرین غربی

 •  تعبیر خواب نوزاد خوشبختی است
 • اگر مرد هستید و در خواب نوزاد را در بغل مادرش ببینید نشان دهنده این است که روزگار خوشی در انتظار شماست
 • اگر در خواب نوزاد کم وزن و دچار بیماری ببینید نشان دهنده غم و اندوه است
 • اگر در خواب بچه را کتک بزنید فرد بی عدالتی هستید
 • اگر بچه را در حال دویدن ببینید نشان دهنده خوشبختی شماست
 • اگر در خواب ببینید که نوزادی را کشتید نشان دهنده این است که شما به اشتباه خود در زندگی پی برده اید و در تلاش هستید تا آن را جبران کنید.
 • در صورتی که در خواب بازی کردن با نوزاد را ببینید به این معنی است که شما در کار خود موفق هستید.
 • اگر در خواب ببینید که همسر شما باردار است و نوزادی در بغل دارد نشان دهنده این است که شما عاشق همسر خود هستید.
 • اگر در خواب ببینید که نوزاد زشتی دارید ، شما در زندگی خود بسیار بد شانس هستید

عبارت های مرتبط :تعبیر خواب بچه دار شدن پسر ، پسر زاییدن ، پسر دار شدن، تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد تعبیر خواب پسر دار شدن حضرت یوسف تعبیر خواب زایمان طبیعی پسر ، نوزاد دختر ، ابن سیرین

دیدن خواب نوزاد – تعبیر خواب متفاوت – 27 معنی دیدن نوزاد در خواب
39 رای ، 4.5 ستاره از 5

مطالب مشابه این موضوع

نظر یا سوال شما در این مورد چیه ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود و محرمانه است.در صورتیکه ایمیل معتبر و بدون www وارد کنید دیگران میتوانند به شما پاسخ دهند و این پاسخ برای شما ایمیل خواهد شد.

7 نظر ارسال شده است.
 1. نازنین می گوید

  باسلام،دختری۱۹ساله مجرد هستم در خواب دیدم که فرزند دوقلو پسر به دنیا اورده ام،ازداج کرده بودم ولی همسرم را ندیدم،و همچنین دو خرگوش داشتم که بین داشتن انها و فرزند های دوقلویم در خواب ارتباط برقرار کرده بودم،و همچنین بنظر میرسید که توجه کافی به من نمیشد با اینکه تازه بچه هارا به دنیا اورده بودم،وانگار برای بقیه عادی بود،ممنون میشم تعبیرشو بدونم

 2. Raha می گوید

  سلام خواب دیدم دارم از نوزادی پرستاری میکنم و زمانی که دسشویی کردوقتی خواستم زیر آب تمیزش کنم از کمر جدا کرده بودمش و بدنشو که شستم دوباره وصلش کردم و میخندید تعبیرش؟؟؟

 3. محمد می گوید

  سلام، من پدر هستم و پسرم ۱۶ روز پیش بدنیا امد، قبل نماز صبح خواب دیدم نوزاد تو بغل من هست و به من گفت سردمه، تعبیر این خواب چیست؟

 4. Fariba می گوید

  سلام خواب دیدم خواهرم زایمان در خانه کرد و دو نوزادش مرده به دنیا آمد و یه نوزاد دختر و یه نوزاد پسر زنده ماندن و من و خواهرم به این دو شیر می‌دادیم تا سیر شوند نوزاد ها خیلی هم زیبا بودند تعبیرش چه میشود

  1. bahar می گوید

   سلام من خواب دیدم صاحب فرزندنوزاد پسری شدم که سربزرگی داشت و راه میرفت .تعبیرش چیه

 5. زهرا می گوید

  من خواب دیدم به خانمی باردار بود و بچشد نمی خواست و منم داشتم راضیش میکردم که بچه بدنیا اومد بده به من ازش تا مراقبت کنم وقتی بچه بدنیا اومد من بغلش کردم چندان زیبا نبود چون برام عادی بنظر می رسید چون اکثر نوزاد ها بدنیا میان خیلی زیبا نیستن وقتی نوزاد رو گذاشتم زمین روی فرش مدفوع کرد در حجم زیاد البته جنسیتش رو نفهمیدم

 6. Yama می گوید

  نوزاد را خواب دیدم ، متوجه شدم که هم بچه است و هم دختر یعنی هر دو آلت تناسلی را داشت چی معنی دارد ؟