تعبیر خواب ماه - بیش از 29 معنی مختلف و متفاوت

دیدن خواب ماه بسیار رایج و گاهی مرموز است. در بسیاری از موارد تعبیر خواب ماه با تعبیر خواب شب مشترک است . در این مطلب به تعابیر مختلف دیدن ماه در خواب اشاره خواهد شد.

تعبیر خواب ماه

ماه در خواب معمولا نماد نیمه پنهان شخصیتی شماست . برخی از معبرین دیدن ماه را نشانگر جنبه های زنانه ، احساسی و عاشقانه فرد معنی کرده اند.

دقیقا همانطور که ماه مدام در حال تغییر چهره است ، دیدن ماه در خواب نیز می تواند نشانه آشفتگی فرد و تغییرات پی در پی و همچنین بی ثباتی فرد باشد.
کسی که این خواب را می بیند به احتمال زیاد احساس ناامنی بسیاری می کند به صورتی که قادر به تصمیم گیری درست نیست و مدام از این شاخه به آن شاخه می پرد.

تعبیر خواب ماه - بیش از 29 معنی مختلف و متفاوت
تعبیر خواب ماه - بیش از 29 معنی مختلف و متفاوت

دیدن ماه کامل در خواب

اگر در خواب ببینید که به ماه کامل نگاه می کنید نشان دهنده این است که توانسته اید بر یک مشکل بزرگ غلبه کرده و به موقیت برسید.شما به همین دلیل احساس رضایت و خوشنودی می کنید.

تعبیر خواب هلال ماه

این خواب معمولا معنی خوبی دارد. دیدن حلال ماه به این معنی است که زندگی شما به روال عادی خودش برگشته است و احساس می کنید راهی که در پیش گرفته اید درست است و از این بابت رضایت و آرامش روحی دارید .

تعبیر خواب ماه گرفتگی

اگر در خواب ببینید که ماه گرفتگی اتفاق افتاده است می تواند به این معنی باشد که کسی آرامش روحی و روانی شما را از بین برده است .این فرد آزادی های شخصی شما را سلب کرده و در تمام موارد مهم زندگی شما دخالت می کند.
به این دلیل که شما به او علاقمند هستید نمی توانید او را از زندگیتان دور کنید ولی احساس می کنید دیگر قادر به ادامه دادن این راه و روش نیستید. به احتمال زیاد این فرد همسر و یا مادر شماست .

احساس می کنید اگر این راه را ادامه بدهید مشکلات زیادی برایتان به وجود خواهد آمد و در زندگی عقب خواهید ماند.

تعبیر خواب لمس کردن ماه

این خواب چندان رایج نیست ولی ممکن است در خواب ببینید که به ماه دست می زنید و یا حتی به ماه سفر کرده اید. این خواب می تواند به این معنی باشد که شما فرد زیاده خواه و جاه طلبی هستید و همین موضوع باعث شده است که موقعیت های زیادی را از دست بدهید.

شما انتظارات بالایی از اطرافیانتان دارید و به کم قانع نیستید . خودتان هم از ادامه این راه خسته شده اید و دوست دارید این رفتار و اخلاق بد را ترک کنید.

دیدن دو ماه در آسمان

این خواب هم چندان رایج نیست ولی می تواند به این معنی باشد که شما در مورد اعتقادات خود به جمع بندی کاملی نرسده اید و نوعی دوگانگی در اعتقاداتتان دارید.

تعبیر خواب لمس کردن ماه
تعبیر خواب لمس کردن ماه

تعبیر خواب خورشید و ماه در کنار هم

اگر در خواب ببینید که در آسمان شب هم خورشید وجود دارد و هم ماه می تواند به این معنی باشد که شما در موضوعی بین عقل و احساس گیر کرده اید و نمی توانید به درستی تصمیم گیری کنید.
ممکن است کسی را دوست دارید و می دانید که این دوست داشتن به ضرر شماست و باعث دردسرتان خواهد شد ولی نمی توانید از او دل بکنید و پا روی دلتان بگذارید.

معنی های قدیمی در این مورد

نظر جابر مغربی در این مورد:

ماه در خواب نماد مادر است .

نظر ابن سیرین در مورد خواب ماه

دیدن ماه در خواب به معنی پادشاهی است . اگر ببینی که ماه با تو حرف می زند ، حاکم و فرمانروای جایی می شوی . اگر دو ماه در آسمان ببینی به این معنی است که دو پادشاه با هم جنگ می کنند.

نظر امام صادق در مورد تعبیر خواب ماه

دیدن ماه در خواب شانزده وجه دارد : پادشاه ، دوست ، رئیس ، وزیر ، جاه طلبی ،غلام ، کنیزک ، کار غلط ، دانشمند فاسد ، سروری ، مادر ، پدر ، زن ، فرزند ، بزرگی و مقام

سایر تعبیر خواب ها :
تعبیر خواب مادر
تعبیر خواب دندان
تعبیر خواب مار
تعبیر خواب جنگل

نظرات: 0 مشاهده