تعبیر خواب جنگل - بیش از 46 معنی مختلف و متفاوت

دیدن جنگل در خواب چندان رایج نیست و معمولا خواب هایی که در این مورد دیده می شود در بیشتر موارد ترسناک هستند. این خواب می تواند ناشی از دیدن فیلم ترسناک و یا حتی به دلیل یک گردش طولانی در جنگل باشد و در این صورت هیچ معنی خاصی ندارد. برای معنی کردن دقیق این خواب نیز مانند سایر خواب ها بسیار مهم است که جزئیات بیشتری از رویای خود را به یاد بیاورید. تعبیر خواب جنگل امام صادق /ابن سیرین / جنگل سرسبز / جنگل مه الود / منوچهر مطیعی / خانه ای در جنگل // جنگل برفی / خواب جنگل پاییزی تعبیر خواب جنگل

تعبیر خواب جنگل

بسیاری از تعبیر کننده های خواب ، دیدن جنگل را به فراوانی و ثروت و دارایی معنی می کنند. برخی از آنها نیز این خواب را به تمایل فرد برای تنهایی و دور شدن از اجتماع معنی کرده اند. ممکن است این خواب نشانه این باشد که فشار زیادی بر روی خودتان وارد کرده اید و در حال حاضر نیاز به استراحت و تنهایی دارید.

تعبیر خواب راه رفتن و پیاده روی در جنگل

اگر در خواب ببینید که در حال پیاده روی و عبور از جنگل هستید در بیشتر موارد به این معنی است که چیزی و یا کسی باعث ایجاد حس اضطراب و استرس در شما شده است ولی شما نمی توانید او را از زندگی خودتان بیرون کنید. ممکن است احساس می کنید که بدون حضور او ، شکست خواهید خورد. به احتمال زیاد اعتماد به نفس شما دچار مشکل شده است  و نمی توانید از محدوده امنی که برای خودتان درست کرده اید خارج شده و ریسک کنید. از بابت آینده بسیار نگران هستید و احساس می کنید که بدون کمک دیگران قادر به حل مشکلات نیستید.

آتش سوزی در جنگل

اگر در خواب ببینید که در جنگلی هستید که آتش گرفته است ، نشان خوبی است و معمولا به این معنی است که برای رهایی از یک مشکل خاص ، راه حل خوبی پیدا کرده اید.

تحت تعقیب بودن در جنگل

اگر در خواب ببینید که در جنگل تنها هستید و احساس می کنید که کسی و یا حیوانی و یا حتی روح و جن در حال تعقیب کردن شما هستند و شما سعی می کنید از دست او فرار کرده و خودتان را پنهان کنید می تواند به این معنی باشد که شما با فردی به مشکلی برخورد کرده اید که نگران عکس العمل او در این مورد هستید . ممکن است به کسی بدهکار هستید و نگرانید که او از شما شکایت کند. دیدن جنگل با درختان کوچک دیدن جنگل با درختان کوچک

دیدن نور خورشید از لابلای درختان

اگر در خواب ببینید که در جنگل هستید و نور خورشید از لای برگ های درختان به شما می خورد نشانه خوبی است و به این معنی است که مشکلات شما در حال حل شدن هستند و راه حل هایی برای رفع آنها پیدا کرده اید.

دیدن جنگل با درختان کوچک

اگر در خواب ببینید که داخل جنگلی هستید که درختان کوتاه و کوچکی دارد معمولا نشانه خوبی نیست و نشان دهنده این است که کاری انجام داده اید که باعث رفتن آبروی شما در بین دوستان و نزدیکانتان شده است و یا کاری انجام داده اید که نگران هستید که اگر کسی از آن خبردار شود ، آبروی شما خواهد رفت.

وزش باد در جنگل

اگر در خواب ببینید که در جنگل در حال پیاده روی هستید و باد شدیدی در حال وزیدن است به این معنی است که شما احساس قدرت می کنید و حس می کنید که کسی توانایی ضربه زدن به شما را  ندارد.

تعقیب کسی در جنگل

اگر در خواب ببینید که در حال نعقیب کردن کسی در جنگل هستید به این معنی است که کسی در گذشته شما وجود دارد که هنوز هم به او فکر می کنید و دوست دارید دوباره او را پیدا کنید.

تعبیر خواب باریدن باران در جنگل

اگر در خواب ببینید که در حال پیاده روی در جنگل هستید و باران می بارد می تواند به این معنی باشد که برای حل مشکلاتتان ، از کسانی کمک دریافت کرده اید که به خوبی انها را نمی شناسید و قصد و هدف آنها را از این کمک نمی دانید . شما نگران هستید که حقه ای در کار باشد. ممکن است قبلا تجربه بدی در این مورد داشته اید و به همین دلیل به دیگران بیش از حد بد بین شده اید.

بریدن درختان جنگل

اگر در خواب ببینید که در حال بریدن درختان جنگل هستید می تواند به این معنی باشد که احساس می کنید فرصت های مالی بسیار زیادی را در گذشته از دست داده اید و مشکلات مالی فعلی شما به دلیل اشتباهات گذشته خودتان است . شما بیشتر وقت های مفید روزانه خودتان را صرف کارهای بی اهمیت و بی فایده می کنید و برای انجام کارهای مهم ، وقتی برایتان باقی نمی ماند. تعبیر خواب گم شدن در جنگل تعبیر خواب گم شدن در جنگل

تعبیر خواب گم شدن در جنگل

اگر در خواب ببینید که در جنگل گم شده ای معمولا نشانه از دست دادن چیز مهمی است . ممکن است دچار ضرر مالی شده اید و یا کسی را از دست داده اید. همچنین این خواب می تواند نشانه عدم توانایی شما در بیان خواسته هایتان از فرد مهمی باشد. ممکن است حرفی دارید که نمی توانید به یکی از عزیزانتان بزنید و از این بابت تحت فشار هستید.

جنگل پر از درخت

اگر در خواب ببینید که در جنگلی شلوغ و پر از درخت در حال راه رفتن هستید معمولا نشانه خوبی نیست و نشان دهنده درگیری ها و مشغله های زیاد ذهنی و فکری شماست . ممکن است دچار مشکلات خانوادگی و یا مشکلات شغلی شدید شده اید و این موضوع فکر شما را درگیر کرده است .

درختان بدون برگ

اگر در خواب ببینید که در یک جنگل با درختان بدون برگ در حال پیاده روی هستید معمولا نشانه خوبی نیست . اگر در خواب ببینید که در فصل زمستان و یا پاییز در جنگل هستید نیز همین معنی را دارد. احتمالا دچار مشکلاتی شده اید که مانع پیشرفت شما شده است و شما نگران هستید که این مشکلات باعث شوند که هیچ وقت به آرزوهایتان نرسید. شما احساس می کنید برای فرار از این حالت باید تغییرات بسیار زیادی در زندگی ایجاد کنید.

جنگل سوخته

اگر در خواب ببینید که وارد یک چنگل سوخته و از بین رفته شده اید معمولا نشانه این است که شما برای رسیدن به هدفی سخت تلاش می کنید ولی به مرور به این نتیجه رسیده اید که تلاش شما کاملا بیهوده است و احتمالا هیچ وقت به آن هدف مورد نظرتان نخواهید رسید. این خواب می تواند نشانه ناامیدی شما از ادامه راه باشد.

تعبیر خواب تنها بودن در چنگل

اگر در خواب ببینید که در جنگل تنها هستید و می ترسید ، معمولا نشانه این است که احساس تنهایی می کنید و حس می کنید که دیگران شما را رها کرده اند و برای انها هیچ اهمیتی ندارید و برای رفع مشکلات زندگی کاملا تنها و بی کس هستید . کمی مشکل اعتماد به نفس دارید.

گم شدن در جنگل

اگر در خواب ببینید که در جنگل گم شده اید و نمی توانید راه درست را پیدا کنید به این معنی است که دچار مشکلی بزرگ شده اید و نمی توانید برای رفع این مشکل ، درست تصمیم گیری کنید و نیازمند کمک دیگران هستید.

معنی های قدیمی در مورد این خواب 

  •  این خواب نشانه احساسات شماست که با توجه جزئیات خوابی که دیده اید می تواند متغییر باشد.
  • ساختن خانه در جنگل می تواند نشانه این باشد که شما دوست دارید خاطرات گذشته خودتان را مرور کرده و زنده نگه دارید.
  • گم شدن در جنگل به این معنی است که نمی دانید در زندگی باید که تصمیماتی بگیرید
  • اگر بارانی باشد به معنی داشتن یک سفر پر ماجرا ست .
  • اگر در خواب یک جنگل برفی ببینید نشان دهنده این است که با شریک جنسی خودتان دچار مشکل شده اید و احتمال جدایی وجود دارد.

نظر محمد ابن سیرین در مورد خواب جنگل

دیدن جنگل در خواب نشانه زن است . اگر در جنگل از میوه های درختان بخوری به معنی این است که از آن زن به تو خیر و منفعتی خواهد رسید. اگر جنگل بدون درخت و گیاه ببینی نشانه ضرر و زیان است .

نظر امام جعفر صادق در مورد خواب جنگل

دیدن جنگل در خواب چهار حالت دارد:
  1.  زن اهل بیابان و مناطق گرم
  2. مال و ثروت
  3. غم و اندوه
  4. کنیز
آنلی بیتون در این مورد می گوید: دیدن جنگل با درختان زیبا و بلند ، نشانه خوشبختی و ثروت است.این خواب برای افرادی که اهل مطالعه هستند ، نشانه ارزش و مقام اجتماعی است . لیلا برایت در این مورد می گوید :  اگر در خواب ببینی که در جنگل مخفی شده ای به این معنی است که خطری تو را تهدید می کند.اگر در ببینی که کسی تو را در جنگل مخفی کرده است ، به این معنی است که رازهای تو فاش خواهد شد.دیدن جنگل سوخته در خواب نشانه اتفاقات ناگوار و غم انگیز است . مطالب مرتبط دیدن نوزاد در خواب تعبیر خواب برف تعبیر خواب بارداری  
نظرات: 6 مشاهده