تعبیر خواب دویدن - بیش از 29 معنی مختلف برای این خواب

مطمئنا برای شما هم اتفاق افتاده است که در خواب بخواهید بدوید ولی قدرت کافی برای دویدن را نداشته باشید!!! این خواب رایج ترین خوابی است که در مورد دویدن می بینیم . برای مثال ممکن است :
  •  در خواب از چیزی وحشت می کنید و می خواهید از آن فرار کنید ولی هر چقدر تلاش می کنید نمی توانید با سرعت بدوید .انگار عضلات شما قدرت کافی ندارند.
  • می خواهید به جایی و یا چیزی برسید و نیاز دارید که با سرعت به سمت آن بدوید ولی احساس خستگی می کنید و نمی توانید سرعت بگیرید .
  • می خواهید شروع به دویدن کنید ولی فقط قادر به راه رفتن هستید و انگار توان دویدن ندارید. حتی احساس می کنید در این لحظه تمام صحنه ی خواب برای شما به صورت آهسته در میاید .
تعبیر خواب دویدن - بیش از 29 معنی مختلف برای این خواب تعبیر خواب دویدن - بیش از 29 معنی مختلف برای این خواب و خواب هایی شبیه به این . البته همیشه دویدن در خواب به این سختی نیست و گاهی اتفاق می افتد که بتوانید با تمام سرعت در خواب بدوید.

تعبیر خواب ناتوانی در دویدن

اگر در خواب ببینید که می خواهید ولی نمی توانید بدوید ، بسیار طبیعی و رایج است . بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند که این مشکل به دلیل عملکرد آهسته مغز در زمان خواب است . به این معنی که انسان ها نمی توانند در خواب ، عکس العمل سریع بدنی از خود نشان دهند. برای مثال اگر نیاز به دویدن سریع در خواب داشته باشید ، مغز انسان در اکثر اوقات قادر به شبیه سازی این صحنه نیست . اکثر حرکات سریعی که در خواب دیده می شوند بدون دخالت اعضاء بدن هستند. برای مثال پرت شدن از جایی در خواب ، کاملا با سرعت اتفاق می افتد . یا ممکن است سوار ماشین یا هواپیما باشید و سریع حرکت کنید. دانشمندان امریکایی برای بررسی این موضوع ، بر روی 20 هزار نفر آزمایشی انجام دادند و اینگونه نتیجه گرفتند که سرعت حرکت بدنی انسان در زمان خواب تقریبا نصف زمان بیداری است . تعبیر کننده های غربی در این مورد اینگونه نظر می دهند که : اگر در خواب ببینید که از چیزی فرار می کنید ولی قدرت دویدن ندارید و احساس ناتوانی و خستگی می کنید می تواند به این معنی باشد که شما دچار مشکلی هستید که هر چقدر تلاش می کنید قادر به فرار کردن از آن نیستید . احساس ناتوانی و بی پناهی می کنید و فکر می کنید که این مشکل برای شما دردسر ایجاد خواهد کرد. اگر در خواب ببینید که برای رسیدن به کسی و یا چیزی می خواهید سریع بدوید ولی نمی توانید می تواند به این معنی باشد که احساس می کنید قدرت کافی برای رسیدن به اهدافتان را ندارید و یا برای رسیدن به آن هدف دیگر دیر شده است . اگر می خواهید به طرف کسی بدوید که او را دوست دارید ولی نمی توانی این کار را بکنید می تواند به این معنی باشد که در عشقتان دچار مشکل شده اید و می ترسید که عشقتان را از دست بدهید . زیگموند فروید در این مورد می گوید : احتمالا به شما خیانت جنسی شده است و یا از این موضوع مطمئن نیستید و فقط شک کرده اید. مطلب مشابه : تعبیر خواب خیانت ولی اگر در خواب بتوانید بدوید ، معنی آن می تواند متفاوت باشد . برای مثال :

تعبیر خواب دویدن به سمت چیزی و یا کسی

اگر در خواب ببینید که به سرعت و به راحتی به سمت کسی در حال دویدن هستید معمولا معنی خوبی دارد. البته معنی این خواب می تواند به آن شخص یا چیز نیز بستگی داشته باشد که مانند تمام خواب ها توصیه می شود تا جایی که می توانید ، جزئیات بیشتری از خواب خود را بیاد بیاورید. تعبیر خواب دویدن به سمت چیزی و یا کسی تعبیر خواب دویدن به سمت چیزی و یا کسی این خواب معمولا به این معنی است که شما در مسیر درستی در حال تلاش کردن هستید و احساس می کنید که تلاش های شما به زودی نتیجه مثبتی خواهد داد . شما برای رسیدن به هدفتان از هیچ مانعی وحشت ندارید و با قدرت به راحتان ادامه می دهید.

دویدن به سمت شخص و یا حیوان و یا چیزی خطرناک

اگر در خواب ببینید که به سمت خطر می دوید ، در اکثر اوقات معنی خوبی ندارد. این خواب نشان دهنده این است که شما در راه خطرناکی قدم گذاشته اید و بدون فکر کردن به نتایج آن در حال ادامه دادن مسیر هستید . دویدن به سمت شخص و یا حیوان و یا چیزی خطرناک دویدن به سمت شخص و یا حیوان و یا چیزی خطرناک البته خودتان هم کمی از این مسیر وحشت دارید و نگران هستید که نتیجه بدی در پیش روی شما باشد ولی به هر دلیلی تصمیم دارید این مسیر اشتباه را تا آخر ادامه بدهید. زیگموند فروید در این مورد می گوید : این خواب نشانه خیانت است . این خیانت می تواند خیانت جنسی باشد و یا حتی خیانت کاری یا خیانت در امانت . شما می دانید که در حال خیانت کردن به کسی هستید ولی نمی توانید از این راه اشتباه چشم پوشی کنید. ممکن است این خیانت ، جنسی است و لذت این رابطه جنسی مانع برگشتن شما از این راه اشتباه می شود.

تعبیر خواب فرار کردن از خطر

اگر در خواب ببینید که به سرعت در حال دویدن و فرار کردن از فرد و حیوان و یا چیزی خطرناک هستید به این معنی است که شما متوجه وجود مشکل و یا خطری در زندگیان شده اید و احساس می کنید به موقع توانسته اید از این خطر آگاه شوید و در حال دوری کردن و رفع این خطر هستید. تعبیر خواب فرار کردن از خطر تعبیر خواب فرار کردن از خطر به احتمال زیاد موفق به رفع این خطر خواهید شد و به آرامش روحی و جسمی خواهید رسید.

تعبیر خواب دویدن به تنهایی

اگر در خواب ببینید که در حال دویدن هستید و در آن مکان کاملا تنها هستید و دویدن شما بخاطر فرار نیست ، می تواند به این معنی باشد که برای رسیدن به هدفی در حال تلاش کردن هستید که برای شما بسیار مهم است ولی کسی به شما در این راه کمک نمی کند . احتمالا این هدف شما مورد پذیرش دیگران نیست و آنها اعتقادی به درست بودن این هدف شما ندارند. تعبیر خواب دویدن در صحرا ، جنگل ، باغ تعبیر خواب دویدن در صحرا ، جنگل ، باغ هیچ فرقی نمی کند که این تنهایی به دلیل دویدن در باغ ، دویدن در صحرا ، دویدن در مزرعه و یا جنگل و... باشد. شما به سختی تلاش می کنید که به این هدف برسید و قدرت و صلاحیت خودتان را به عزیزانتان ثابت کنید.

دویدن در خواب به همراه کسی

اگر در خواب ببینید که به همراه کسی در حال دویدن هستید می تواند به این معنی باشد که شما برای کمک کردن به عزیزانتان در حال تلاشید و یا آنها به شما برای رسیدن به هدفتان کمک می کنند .

تعبیر خواب به سرعت دویدن

این خواب بسیار نادر است و کمتر کسی موفق می شود که در خواب به سرعت بدود . اگر در خواب ببینید که با سرعت خیلی زیاد در حال دویدن هستید نشانه شادی و خوشحالی شماست . تعبیر خواب به سرعت دویدن تعبیر خواب به سرعت دویدن شما به یکی از آرزوهای مهمتان رسیده اید و بسیار خوشحال هستید.

دیدن خواب اینکه یک مسیر طولانی می دوید

اگر در خواب ببینید که یک مسیر طولانی را بخوبی می دوید و احساس خستگی نمی کنید می تواند به این معنی باشد که شما فرد سختکوشی هستید و برای رسیدن به هدفتان تا آخرین لحظه تلاش می کنید و زود خسته و ناامید نمی شوید. اعتمادبنفس خوبی دارید.

خواب اینکه در حال دویدن هستید ولی نمی توانید بایستید

خواب اینکه در حال دویدن هستید ولی نمی توانید بایستید خواب اینکه در حال دویدن هستید ولی نمی توانید بایستید اگر در خواب ببینید که در حال دویدن هستید ولی قادر به ایستادن و ترمز کردن نیستید می تواند به این معنی باشد که در مسیری قدم گذاشته اید که احساس می کنید دیگر نمی توانید به عقب برگردید و هر طوری که شده باید این مسیر را به پایان برسانید.

دویدن دنبال کسی برای گرفتن او

اگر در خواب ببینید که به سرعت در حال دویدن برای گرفتن کسی هستید به این معنی است که شما احساس می کنید که از یکی از نزدیکانتان عقب مانده اید و شدیدا در تلاش هستید که به او برسید. این عقب ماندگی می تواند از لحاظ مالی و رفاه زندگی باشد.

دویدن از پله ها به سمت پایین

اگر در خواب ببینید که در حال دویدن سریع از پله ها به سمت پایین هستید و احساس می کنید که تعادل خودتان را از دست خواهید داد و سرعت شما در حال بیشتر شدن است می تواند به این معنی باشد که شما در برقراری رابطه با دیگران دچار مشکل هستید. اگر وارد رابطه عاشقانه شده اید احتمالا احساس می کنید که بیش از حد در حال وابسته شدن هستید و فکر می کنید اگر روزی این رابطه به پایان برسد شما دچار مشکل خواهید شد.

تعبیر خواب دویدن از دست مرده

اگر به تازگی در اطرافیان شما کسی مرده باشد ، دیدن این خواب کاملا رایج است و معنی خاصی ندارد. در غیر این صورت می تواند نشان دهنده نگرانی شما از مشکلاتی باشد که احساس می کنید قدرت کافی برای حل آنها را ندارید و به زودی دردسر بزرگی برای شما درست خواهند کرد. معنی های قدیمی در مورد این خواب آنلی بیتون در این مورد می گوید :
  •  دویدن در خواب نشانه این است که در کارهایتان پیشرفت خواهید کرد
  • زمین خوردن در حال دویدن نشانه شکست خوردن در کارهاست
  • دویدن گروهی به معنی قبول مسئولیت بزرگ است
لوک اویتنهاو در این مورد می‌گوید: این خواب نشانه رسیدن به آرزوها ، پیروزی و به دست آوردن پول زیاد است . پا برهنه دویدن اگر در خواب ببینی که در حال دویدن به صورت پابرهنه هستی به معنی ناراحتی و بدبختی است . دویدن بدون لباس نشانه خیانت است .
نظرات: 6 مشاهده