تعبیر خواب آینه - 39 معنی مختلف برای دیدن آینه در خواب

استفاده ای که همه ما از آینه می کنیم بیشتر برای ارزیابی خود و یافتن ایرادات احتمالی و زیبایی هاست .شاید به همین دلیل است که بسیاری از معبرین و کسانی که تعبیر خواب انجام می دهند، دیدن خواب آینه را به ارزیابی خود و قضاوت در مورد عادات ، رفتارها و شخصیت خود فرد تعبیر می کنند.

تعبیر خواب آینه

این خواب می تواند معانی بسیار مختلفی داشته باشد که به جزئیات خواب شما بستگی دارد. به همین دلیل همیشه توصیه می شود برای دانستن معنی خواب خود‌، سعی کنید تا جایی که می توانید جزئیات بیشتری را به یاد بیاورید.

تعبیر خواب خرید آینه

اگر در خواب ببینید که آینه خریده اید می تواند به این معنی باشد که شما در حال حاضر در حال بررسی و ارزیابی ویژگی های شخصیتی خودتان هستید و خودتان را مورد قضاوت قرار می دهید. احساس می کنید ویژگی هایی در شخصیت شما وجود دارد که نیاز به اصلاح و تغییر دارند. تعبیر خواب آینه - 39 معنی مختلف برای دیدن آینه در خواب تعبیر خواب آینه - 39 معنی مختلف برای دیدن آینه در خواب

تعبیر خواب فروختن آینه

اگر در خواب ببینید که آینه می فروشید می تواند به این معنی باشد که کسی یا کسانی از شما شخصیتی ساخته بودند که خودتان هم به تدریج آن را باور کرده بودید ولی بنا به هر دلیلی شما متوجه شده اید که آن فردی که از شما ساخته بودند واقعی نبوده است .کمی احساس کمبود و ناراحتی می کنید.

آینه هدیه گرفتن

اگر در خواب ببینید که کسی به شما آینه هدیه داد می تواند به این معنی باشد که شما انتظار دارید اطرافیان و عزیزانتان توجه بیشتری به شما داشته باشند.در برخی موارد ممکن است حس کنید که بیش از حد لازم روی اطرافیانتان حساب باز کرده اید. اگر در خواب ببینید که شما به کسی آینه هدیه دادید به این معنی است که به کسی حسادت می کنید و دوست دارید از لحاظ ظاهری و یا شخصیتی مانند او باشید.

تعبیر خواب شکستن آینه

این خواب می تواند به این معنی باشد که احساس می کنید فرد خوشبختی نیستید و اطرافیانتان آن طور که باید ، برای شما ارزش قائل نیستند .شما احساس می کنید از لحاظ ظاهری و یا شخصیتی مشکلی دارید که همین مشکل باعث دوری شما از اجتماع شده است. اگر در خواب ببینید که یک آینه را به صورت عمدی شکستید به این معنی است که از برخی از عادات و رفتار خودتان خسته شده اید و در تلاش هستید که آنها را تغییر دهید. اگر در خواب ببینید که خودتان را در یک آینه شکسته تماشا می کنید به این معنی است که روی ظاهر خودتان ایرادات بسیار زیادی می گذارید و از لحاظ ظاهری ، اعتماد به نفس بسیار پایینی دارید.

تعبیر خواب تمیز کردن آینه

این خواب معمولا تعبیر خوبی دارد و نشانه تلاش شما برای بهتر کردن شخصیت و رفتارتان است . شما دوست دارید رفتار و اعتقادات خودتان را بهتر کنید تا راحت تر زندگی کنید.

دیدن آینه کثیف در خواب

این خواب معمولا نماد عادات و رفتارهای بد و نادرست شماست که خودتان هم از آن اطلاع دارید ولی به هر دلیلی نمی توانید آنها را تغییر دهید.احتمالا اعتماد به نفس پایینی دارید.

تعبیر خواب نگاه کردن به آینه و ندیدن خود

اگر در خواب ببینید که به اینه نگاه می کنید ولی خودتان را در آن نمی بینید می تواند معنی بدی داشته باشد. احتمالا شما هویت و شخصیت خودتان را گم کرده اید و دچار دوگانگی شده اید.ممکن است از لحاظ اعتقادی دچار شک و تردید شده اید و نمی دانید که راهی در حال طی کردن آن هستید ، درست است یا خیر. در هر حال به هر دلیلِ ممکن ، شما دچار شک و تردید بسیار بزرگی شده اید و در دوراهی بسیار سختی قرار دارید. تعبیر خواب آینه حضرت یوسف  /دیدن تصویر خود در آینه  خود را در آینه دیگران دیدن / دیدن خودم در خواب/تعبیر خواب دیدن جن در آینه /  نماز خواندن جلوی آینه تعبیر خواب آینه

دیدن شخص دیگری در آینه

اگر در خواب ببینید که به آینه نگاه می کنید ولی شخص دیگری را در آن می بینید به این معنی است که تغییرات بزرگی در زندگی و رفتار خودتان ایجاد کرده اید به صورتی که حس می کنید فرد دیگری شده اید و شخصیت شما کاملا با گذشته فرق کرده است .

افتادن آینه بر روی زمین

اگر در خواب ببینید که آینه بر روی زمین افتاد و یا شما عمدا آن را بر زمین انداختید می تواند به این معنی باشد که شما از خودتان راضی نیستید و دوست دارید تغییرات بزرگی انجام دهید. این عدم رضایت می تواند از بابت قیافه و ظاهر و یا حتی از بابت رفتارها و شخصیت شما باشد.

آینه بخار گرفته

اگر در خواب ببینید که به آینه ای نگاه می کنید که بخار روی آن نشسته است و نمی توانید خودتان را در آن ببینید به این معنی است که از بابت آینده بسیار نگران هستید و آینده برای شما بسیار مبهم و غیر قابل پیش بینی است . شما مطمئن نیستید که راهی که در حال طی کردن آن هستید درست است یا خیر. به احتمال زیاد اهداف مشخصی در زندگی ندارید و تغییرات زیادی در اهدافتان ایجاد می کنید. دیدن آینه در حمام نیز می تواند معنی شبیه به همین داشته باشد.

دیدن آینه بزرگ در خواب

اگر در خواب ببینید که در یک آینه بزرگ در حال تماشا کردن خودتان هستید به این معنی است که در مورد ظاهر و شخصیت خودتان بسیار وسواس دارید و بیش از حد به جزئیات توجه می کنید. دوست دارید همیشه ظاهر شما طوری باشد که دیگران در مورد آن قضاوت خوب و مثبتی داشته باشند.

برهنه بودن در برابر آینه

اگر در خواب ببینید که در مقابل آینه لخت شده اید و بدن برهنه خودتان را تماشا می کنید معمولا نشانه خوبی نیست و به این معنی است که احساس می کنید از بابت سلامت بدنی دچار مشکل یا ایراد شده اید. شما همیشه به دنبال ایرادات ظاهری و جسمانی در بدن خودتان می گردید و حالاتی شبیه به وسواس دارید.

تعبیر خواب دیدن خود در آینه

اگر در خواب ببینید که خودتان را در آینه مشاهده می کنید معمولا نشانه خوبی است و نشان دهنده رضایت شما از بابت ظاهر و رفتار و اخلاقیات خودتان است.

دیدن یک حیوان در آینه

اگر در خواب ببینید که به آینه نگاه می کنید ولی به جای دیدن خودتان ، یک حیوان در آن می بینید معمولا نشانه خوبی نیست و نشان دهنده مشکلات روحی و روانی شماست .به احتمال زیاد ، احساس ناامیدی و افسردگی می کنید و به هیچ عنوان از خودتان رضایت ندارید. دیدن آینه  خود را در آینه دیگران دیدن / خواب آینه از نظر حضرت یوسف دیدن آینه

معنی های قدیمی در این مورد

نظر محمد ابن سیرین در مورد خواب آینه

دیدن آینه در خواب به معنی جاه و جلال است . اگر در خواب ببینی که آینه خود را به دیگری دادی به این معنی است که مال و اموال خودت را به کسی امانت و یا قرض می دهی . جابر مغربی در این مورد می گوید : معنی دیدن آینه در خواب به هر آنچیزی که در آینه دیده ای بر می گردد.

نظر امام جعفر صادق در این مورد :

دیدن آینه در خواب شش وجه دارد : زن ، پسر ، جاه ، دوست و رفیق ، شریک ، کار منوچهر مطیعی کرمانی در این مورد می گوید : این خواب نشانه دوست ، همدم و یا است . لوک اویتنهاو در این مورد می‌گوید: دیدن آینه شکسته در خواب نشانه ناامیدی است . آنلی بیتون در این مورد می گوید : دیدن آینه شکسته در خواب نشانه شنیدن خبر مرگ یکی از نزدیکان است . اگر دختری در خواب ببیند که آینه می شکند به معنی داشتن ازدواج ناموفق است . دیدن دیگران در آینه به این معنی است که دیگران شما را وسیله ای برای رسیدن به اهدافشان قرار داده اند. مطالب مرتبط : تعبیر خواب نوزاد تعبیر خواب دندان تعبیر خواب قبر تعبیر خواب بارداری
نظرات: 4 مشاهده