تعبیر خواب بارداری - لیست 139 معنی جدید حاملگی در خواب

دیدن باردار شدن در خواب چه معنی دارد ؟

دیدن بارداری و حامله شدن در خواب معمولا مثبت است. زمانی که شما در خواب می بینید که باردار هستید می تواند نشانه این باشد که شما کار جدیدی شروع کرده اید و یا یک تغییر بزرگ در رفتار خود آغاز کرده اید که به قدری بزرگ است که برای شما مانند یک تولد دوباره است. این خواب را معمولا زمانی می بینید که :
  • تغییرات بزرگی در اعتقادات خود ایجاد کرده باشید
  • تغییرات بزرگی در شغل خود ایجاد کرده باشید
  • تغییراتی در سبک زندگی خود ایجاد کرده باشید
  • تغییراتی در اخلاق و رفتار خود ایجاد کرده باشید تا مثبت تر باشید
  • ممکن است واقعا باردار باشید :)
اگر در خواب ببینید که همسر شما باردار شده است می تواند نشانه این باشد که اقدامات و برنامه ریزی هایی انجام داده اید که باعث آینده بهتری برای شما خواهد شد. اگر مردی ببیند که باردار شده است و یا در خواب ببینید که شوهر شما باردار شده است نشان دهنده این است که تغییر بسیار بزرگ اقتصادی در زندگی شما در حال انجام است . اگر در خواب ببینید که دچار تهوع و استفراغ بارداری شده این نشان دهنده این است که شما خانواده خود را دوست دارید و شخص بسیار مهربانی هستید.
مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب مرده
اگر در خواب دیده اید که حامله هستید ولی شکم شما بزرگ نشده است نشان دهنده این است که شما اهداف بسیار بزرگی دارید ولی برای رسیدن به این اهداف هیچ برنامه ریزی درستی انجام نداده اید و زیاد از این شاخه به آن شاخه می پرید. اگر در خواب ببینید که پسر باردار هستید نشان دهنده این است که شما انسان مسئولیت پذیری هستید و اگر ببینید که دختر باردار هستید نشان دهنده این است که شما برای تغییر و رسیدن به اهدافتان بسیار مطمئن و مصمم هستید. اگر ببینید که کودک شما در شکمتان مرده است نشان دهنده این است که شما در رسیدن به اهدف خود شکست خورده اید و تقریبا نا امید هستید .

آیا دیدن خواب بارداری می تواند نشانه حاملگی باشد ؟

در دو حالت ممکن است شما خواب بارداری ببینید . یک حالت این است که شما قصد بارداری دارید و نسبت به بارداری اقدام کرده اید . در این حالت به دلیل اینکه شما مدام به بارداری فکر می کنید ممکن است خواب باردار شدن ببینید . حالت دوم زمانی است که شما اصلا قصد بارداری ندارید ولی در یک رابطه پرخطر قرار گرفته اید و نگران هستید که مبادا باردار باشید . در این حالت هم نگرانی و استرس شما از بابت باردار بودن می تواند باعث شود که خواب بارداری ببینید . گاهی هم ممکن است که دیدن خواب بارداری واقعا نشان دهنده این باشد که شما باردار هستید . اگر قصد بارداری دارید و نسبت به آن اقدام کرده اید و خواب بارداری دیده اید بهتر است یک تست بارداری بدهید . ممکن است خبر های خوبی در راه باشد . در ادامه برخی از خواب هایی که می تواند به خواب بارداری مربوط باشد آورده شده است .

تعبیر خواب سقط جنین

اگر در خواب ببینید که باردار هستید ولی جنین شما سقط شد می تواند نشان دهنده این باشد که مسئولیت سنگینی بر عهده شده گذاشته شده است و شما احساس می کنید که نمی توانید این مسئولیت را به درستی انجام دهید. شما به دنبال راه فرار از این مسئولیت هستید ولی به هر دلیلی امکان فرار ندارید. همچنین در برخی از موارد این خواب می تواند نشانه سقط جنین در واقعیت باشد  (احتمال این مورد بسیار کم است)/.اگر شما قبلا سابقه سقط جنین دارید ، این خواب معنی خاصی ندارد. در این مورد توصیه می شود » تعبیر خواب سقط جنین را بخوانید .

دیدن متولد شدن بچه

اگر در خواب ببینید که حامله بودید و زایمان کردید و بچه را در بغل گرفتید می تواند نشانه این باشد که شما تغییر بزرگی در زندگی خود آغاز کرده بودید که حالا نتیجه آن را می بینید . اگر ببینید که کودک به شما لبخند می زند به این معنی است که شما از نتیجه کار خودتان بسیار راضی و خوشحال هستید. اگر در خواب ببینید که بچه را به دنیا آوردید ولی می خواهید او را از دیگران پنهان کنید به این معنی است که شما کار خلافی انجام داده اید و می ترسید که اتفاقی بیافتد که آبروی شما برود . شما شدیدا وحشت دارید که اطرافیانتان از این کار شما و نتیجه آن ، مطلع شوند.اگر ببینید که بچه را به دنیا آوردید ولی او را نمی شناسی به این معنی است که شما آرزوهای کودکی خودتان را فراموش کرده اید و یا احساس می کنید که هیچ وقت به این آروها نخواهید رسید .

تعبیر خواب زایمان در راه بیمارستان

اگر در خواب ببینید که در راه بیمارستان زایمان کردید به این معنی است که شما به دیگران بیش ار حد تکیه کرده اید و وابستگی شدیدی به آنها دارید و از این بابت نگران هستید که اگر روزی کسی که به او تکیه کرده اید ، کنار شما نباشد چه اتفاقی برایتان خواهد افتاد . شما شدیدا احساس ناامنی و استرس دارید که این استرس می تواند مالی و روحی باشد.

اگر در خواب ببینید بارداری بودید و زایمان کردید

و کودک در حال گریه کردن بود به این معنی است که شما برای رسیدن به اهدافتان احساس ناتوانی می کنید و به همین دلیل بسیار غمگین هستید .ممکن است فکر می کنید که دیگر برای رسیدن به آن آرزو بسیار دیر شده است . برای مثال ممکن است امسال در حال برنامه ریزی برای خرید خانه بودید . پول های خودتان را جمع کرده اید و درست زمانی که تصمیم به خرید خانه داشتید ، مسئولین کلید تدبیر را اشتباهی چرخاننده و خانه مورد نظر شما سه برابر افزایش قیمت پیدا کرده است .

دیدن نوزاد بسیار کوچک

اگر در خواب باردار بودید و زایمان کردید ولی نوزاد بسیار کوچک و ضعیف بود نشان دهنده اعتماد بنفس پایین شماست . شما حس می کنید توانایی درست زندگی کردن را ندارید . احساس می کنید از هم سن و سال های خودتان بسیار عقب تر هستید . احساس آسیب پذیری می کنید و نمی دانید چطور باید این حس را از خود دور کنید.

به دنیا آوردن نوزاد مرده

اگر در خواب باردار بودید و نوزاد مرده به دنیا آوردید به این معنی است که تمام آرزوهای شما برباد رفته است.ممکن است کار اشتباهی انجام داده اید که حس می کنید زندگی شما را نابود کرده است .

تعبیر خواب شیشه شیر نوزاد

اگر در خواب ببینید که باردار هستید و برای نوزاد شیشه شیر خریده اید نشان دهنده این است که شما شدیدا وابسته به آرزوهای خود هستید. در حال تلاش برای رسیدن به هدفی هستید که وابستگی زیادی به آن دارید و بر روی آن حساب زیادی باز کرده اید. اگر به این هدف نرسید می تواند ضربه روحی بدی به شما بزند.

تعبیر خواب کالسکه نوزاد و کودک

اگر ببینید که باردار هستید و کالسکه نوزاد خریده اید به این معنی است که احساس می کنید برای رسیدن به هدفتان به کسی و یا کمکی نیاز دارید و به تنهایی قادر به رسیدن به آن هدف و آرزو نیستید.

دیدن لباس کودک در خواب

اگر ببینید که حامله هستید و لباس کودک می خرید به این معنی است که شما در حال تلاش برای تغییر رفتار و تفکرات منفی خودتان هستید و می خواهید خودتان را اصلاح کنید.

دیدن غذای بچه در خواب

اگر در خواب ببینید که حامله هستید و غذای بچه درست می کنید نشانه این است که رژیم غذایی شما درست نیست و بدن شما دچار کمبود مواد معدنی و ویتامین است .

خواب پرستار بچه

اگر در خواب ببینید که باردار هستید و به دنبال پرستار بچه می گردید نشان دهنده این است که شما به محبت بیشتری احتیاج دارید.

تعبیر خواب دوقلو باردار بودن

اگر در خواب ببینید که دوقلو باردار هستید به این معنی است که شما چند هدف مختلف در زندگی خود دارید که این اهداف در جهات مختلفی قرار دارند. ممکن است تلاش برای رسیدن به یک هدف خاص ، شما را از هدف دیگرتان دور کند. شما در دوراهی بدی به دام افتاده اید. خواسته های زیادی دارید و دوست دارید که به تمام آرزوهای خود برسید. باید انتخاب کنید که کدامیک از این آرزوها می تواند برای شما مفیدتر باشد و راه را برای رسیدن به بقیه آرزوها نیز هموار کند.

شیر دادن به نوزاد

اگر در خواب باردار بودید و زایمان کردید و در حال شیر دادن به نوزاد هستید می تواند نشان دهنده این باشد که شما فرد احساساتی هستید و دوست دارید به اطرافیان و عزیزانتان عشق بورزید .

تعبیر خواب زایمان سزارین

اگر باردار بودید و در خواب در حال زایمان سزارین باشید به این معنی است که شما حس می کنید برای رسیدن به آرزوی و هدف خودتان ناتوان هستید و کسی باید دست شما را در این راه بگیرد. شما نگران هستید که اگر کسی به شما کمک نکند موفق به رسیدن به آن هدف نخواهید شد.

دیدن پوشک بچه در خواب

این خواب نشان دهنده این است که شما رفتارهای بسیار بچگانه ای دارید که حتما باید آنها را تغییر دهید.

تعبیر خواب متخصص زنان و زایمان و ماما

به این معنی است که شما مشکل پزشکی دارید ولی عمدا به پزشک مراجعه نمی کنید چون تصور می کنید ممکن است پزشک ، مشکلی در شما پیدا کند و از این بابت نگران هستید.

تعبیر خواب بارداری پوچ

اگر در خواب ببینید که باردار هستید ولی جنینی ندارید به این معنی است که شما ایده های خوبی دارید ولی انرژی خودتان را برای انجام کارهای بیهوده و بی معنی هدر می دهید.

دیدن تست بارداری در خواب

اگر در خواب در حال گرفتن تست بارداری (مثلا با بی بی چک) بودید به این معنی است که شما کار و یا ایده جدیدی آغاز کرده اید و در حال امتحان کردن آن کار هستید و مطمئن نیستید که می خواهید آن را ادامه دهید یا خیر . ولی بسیار دوست دارید که آن کار به نتیجه خوب برسد.دیدن این خواب معمولا در بین زنانی که به فکر بچه دار شدن هستند و یا به هر دلیلی اصلا دوست ندارند بچه دار شوند ، بسیار رایج است . به طور کل هرگونه آزمایش در خواب نشانه شک در موردی خاص است.در برخی از موارد دیدن خواب تست حاملگی می تواند نشانه حامله بودن باشد. اگر ببینید که می خواهید آزمایش بارداری انجام دهید ولی حس خوبی نسبت به آن ندارید می تواند به این معنی باشد که شما در حال تصمیم گیری در مورد مسئله مهمی هستید ولی از ته دل نسبت به انجام ان کار رضایت ندارید. اگر در خواب ببینید که بی بی چک خریدید ولی از آن استفاده نکردید می تواند به این معنی باشد که شما در مورد موضوعی خاص دودل هستید و می ترسید که با حقیقت روبرو شوید. اگر از بی بی چک استفاده کردید ولی نتیجه آن را ندیدید به این معنی است که شما اقدامات مهمی در زندگی خود انجام داده اید که هنوز نتیجه آن برای شما مشخص نشده است . اگر نتیجه تست بارداری مثبت باشد معمولا به این معنی است که شما کار بزرگی انجام داده اید و از نتیجه آن راضی هستید . شما احساس خوبی نسبت به خودتان دارید و مثبت اندیش هستید. اگر نتیجه بی بی چک منفی باشد می تواند به معنی ترس و نگرانی و حتی ناامیدی شما نسبت به آینده باشد.شما برای رسیدن به یک هدف خاص سخت تلاش می کنید ولی همیشه به در بسته می خورید. احتمال کم کم در حال نا امید شدن و رها کردن موضوع هستید.

تعبیر خواب سونوگرافی

این خواب به این معنی است که شما کار و یا رابطه جدیدی آغاز کرده اید و دوست دارید بدانید که نتیجه این کار و یا رابطه چه خواهد بود.

تعبیر خواب بند ناف

به این معنی است که شما اعتماد بنفس پایینی دارید و شدیدا به دیگران وابسته هستید به حدی که اگر آنها حمایتشان را از شما قطع کنند شما شکست بسیار بزرگی خواهید خورد. تعبیر خواب های قدیمی در این مورد

کارل گوستاو یونگ در این مورد می گوید :

توانایی ها و شخصیت شما در حال گسترش در مسیری جدید است . شما به خودآگاهی جدیدی از خود رسیده اید.اگر زنی در خواب ببیند که باردار شده است به این معنی است که واقعا دوست دارد باردار شود.اگر دختری در خواب ببیند که حامله است ممکن است کاری انجام داده است که نگران است باردار شده باشد. اگر ببینی که بچه در شکم تو مرده است به این معنی است که برای کاری تلاش زیادی انجام داده ای ولی آن کار به نتیجه نرسیده است . اگر ببینی که کس دیگری حامله است به این معنی است که با آن فرد نزدیک تر و صمیمی تر خواهی شد. اگر ببینی که خواهر تو حامله شده است به این معنی است که با او اهداف مشترکی داری و برای رسیدن به این اهداف با هم همکاری خواهید کرد. اگر واقعا حامله هستید و این خواب را می بینید نشان دهنده استرس و اضطراب شماست . اگر در سه ماهه دوم بارداری این خواب را ببینید نشان دهنده نگرانی شما از زایمان و سلامت به دنیا آمدن بچه است . آنلی بیتون در این مورد می گوید : اگر زنی در خواب ببیند که حامله است با شوهرش دچار اختلاف خواهد شد . اگر دختری باکره در خواب ببیند که حامله است نشانه آبروریزی و بدبیاری است.اگر زنی باردار در خواب ببیند که حامله است ، نگران زایمان خود است و زایمان راحتی خواهد داشت . لیلا برایت در این مورد می گوید اگر مردی در خواب ببیند که حامله است به این معنی است که ثروتمند می شود و از لحاظ مالی مشکلی نخواهد داشت . منوچهر مطیعی تهرانی در این باره می گوید : دیدن زن حامله در خواب نشانه غم و اندوه است . اگر ببینی که زن تو حامله شده است تکلیف و وظیفه ای سنگین به عهده تو گذاشته خواهد شد. اگر در خواب ببینی که خودت حامله شده ای ، نشانه غم و اندوه و بیماری است .

 نظر ابن سیرین در مورد خواب بارداری و حامله بودن

محمد بن سیرین در این مورد می گوید : اگر ببینی که شکم تو بزرگ شده است به معنی ثروت و مال زیاد است .اگر زنی در خواب ببیند که پسر به دنیا آورده است به این معنی است که غمگین خواهد شد.

نظر امام صادق در مورد خواب باردای

اگر در خواب ببینی که بچه به دنیا آوردی و آن بچه با تو حرف زد به این معنی است که مرگ تو نزدیک است .

تعبیر خواب حاملگی از نظر روانشناسان و تعبیر کننده های اروپایی و امریکایی (بروزرسانی در تایخ 400/10/27)

روانشناسان و معبرین اروپایی و امریکایی اعتقاد دارند که دیدن خواب بارداری می تواند نشانه تغییری اساسی در زندگی و داشتن برنامه های گوناگون برای رسیدن به آرزوها باشد . همچنین در صورتی که از بارداری وحشت داشته باشید و در این مورد نگران باشید ، ممکن است خواب حامله بودن ببینید . به گفته لوری لوونبرگ (یکی از روانشناسان خواب اروپایی) دیدن خواب حامله بودن ، روشی برای ضمیرناخودآگاه شماست تا خواسته هایش را به شما نشان دهد.این خواب ها معمولا نمادی از آنچیزی است که در زندگی واقعی شما رخ می دهد و بخشی از آرزوها ، اهداف و یا ترس های شماست .
دیدن این خواب نماد خلقت ، هوشیاری ، خواسته ها و اهداف شماست .شما برای رسیدن به آرزوهایتان راههایی را خلق خواهید کرد که می تواند شما را به هدف نهایی برساند ممکن است شغلتان را تغییر داده اید ، پروژه جدیدی شروع کرده اید ، عاشق شده اید ، تشکیل خانواده داده اید ، طلاق گرفته اید ، رابطه سمی را به انتها رسانده اید و یا حتی ممکن است واقعا باردار شده اید :) اگر در خواب ببینید که زایمان ناموفقی داشتید می تواند نماد این باشد که شکست بزرگی خورده اید و تلاش زیادی برای رسیدن به هدفی کرده اید که نتوانستید به آن برسید ، اعتماد به نفس خود را از دست داده اید و احساس پوچی و خستگی می کنید.
در هر صورت جزئیات خواب می تواند به شدت روی معنی آن تاثیرگذار باشد . به همین دلیل همیشه توصیه می شود که قبل از معنی کردن خواب ، حتما تا جایی که می توانید جزئیات بیشتری از آن را بخاطر بیاورید و در صورتی که میزان بسیار کمی از آن را به یاد دارید ، اصلا اقدام به معنی کردنش نکنید. در صورتی که خوابی دیده اید که معنی آن برایتان بسیار مهم است ، سریعا تمام چیزی را که به خاطر میاورید یادداشت کنید چرا که با گذشت زمان ، میزان بیشتری از خواب را فراموش خواهید کرد.

اگر ببینید که شخص دیگری باردار است

می تواند به این معنی باشد که شما به یکی ار دوستان و یا نزدیکانتان حسادت می کنید .حس می کنید که او توانسته است به آرزوهایش برسد و موفق باشد در حالی که شما نتوانسته اید و حس می کنید که از او عقب هستید . احساس می کنید کنترل زندگی از دستتان خارج شده است و نمی توانید مسیر موفقیت را پیدا کنید.

اگر ببینید که دوقلو باردار هستید

می تواند به این معنی باشد که در زندگی واقعیتان بین دو هدف بزرگ گیر کرده اید و نمی توانید یکی از آنها را انتخاب کنید. برای مثال ممکن است تصمیم به ازدواج دارید ولی همزمان کاری به شما پیشنهاد شده است که در شهر دیگر و یا حتی در کشور دیگری است و در صورت قبول کردن آن کار نمی توانید با شخص مد نظرتان ازواج کنید. شما برای داشتن آینده ای بهتر شدیدا در تلاش هستید و موقعیت های بسیاری پیش روی شما قرار دارند ولی مشکل تصمیم گیری دارید و نمی توانید به راحتی در مورد آینده و موقعیت هایی که دارید ، تصمیم بگیرید . ممکن است گرفتن مشاوره از یک فرد کاربلد بتواند راهنمای خوبی برایتان باشد.

تعبیر خواب بارداری دختر مجرد

این خواب را معمولا زمانی می بینید که رابطه خطرناک و پنهانی داشته اید و شدیدا نگران هستید که ممکن است باردار شده باشید . در این صورت دیدن این خواب کاملا طبیعی است و معنی خاصی ندارد. همچنین این خواب می تواند نماد کارهای مخفی و نادرست شما باشد . برای مثال ممکن است به همسرتان خیانت کرده اید و نگران هستید که او از این موضوع آگاه شود.

اگر در خواب ببینید که باردار هستید و جنین دختر است

این خواب کاملا مثبت است و نشان دهنده این است که به موفقیت رسیده اید و از جایی که هستید کاملا رضایت دارید . زحمات شما نتیجه خوبی داده اند و حس می کنید که به آرامش روحی و روانی رسیده اید. اضطراب و استرس شما بسیار کم شده است و احساس آسودگی خیال می کنید. اگر واقعا باردار هستید و این خواب را ببینید و از دیدن این خواب خوشحال شوید به این معنی است که دوست دارید نوزاد شما دختر باشد . اگر از دیدن این خواب ناراحت شوید نشان دهنده این است که دوست دارید

تعبیر خواب باردار بودن پسر

اگر در خواب ببینید که پسر باردار هستید نشان دهنده این است که اهداف بلند مدتی در سر دارید که می دانید رسیدن به آنها زمان و هزینه بسیار زیادی برای شما خواهد داشت .همچنین اگر واقعا باردار هستید و در خواب از دیدن این رویا خوشحال شده باشید نشان دهنده این است که دوست دارید نوزاد شما پسر باشد ، اگر ناراحت شده باشید نشان دهنده این است که دختر دوست دارید

↓↓↓↓↓↓ بروزرسانی در تاریخ 5 فروردین 401 ↓↓↓↓↓↓

معنی خواب بارداری از نظر تعبیر کننده های انگلیسی و هندی

تعبیر خواب بارداری مرد

اگر مردی در خواب ببیند که باردار است می تواند به این معنی باشد که ایده هایی خلاقانه و بسیار مهم در ذهن دارد که در صورت اجرا شدن می تواند زندگی فرد را زیر و رو کند. این خواب در اکثر موارد نشان دهنده یک شروع جدید و انقلابی و یک تغییر بزرگ در مسیر پیشرفت و رسیدن به آرزوهاست . در اکثر موارد این ایده خلاقانه و تغییر بزرگ در راستای رسیدن به اهداف مالی و پیشرفت در کسب و کار است  . برخی از روانشناسان اعتقاد دارد که اگر مردی در خواب ببیند که حامله شده است نشان دهنده تمایل و علاقه او به ازدواج و داشتن بچه است .

تعبیر خواب حامله شده از مردی بجز شوهر

اگر در خواب ببینید که از مردی دیگر به جز شوهرتان باردار شده اید نشان دهنده مشکلاتی در رابطه عاشقانه شماست . احتمالا چیزهایی در رابطه شما وجود دارد که از یکدیگر مخفی کرده اید.شاید در فکر خیانت کردن هستید و یا حتی شاید خیانت کرده اید. ممکن است از رابطه زناشویی خودتان راضی نیستید و در فکر جدایی و طلاق هستید .

دیدن رویای بارداری دوست دختر

اگر در خواب ببینید که دوست دختر شما باردار شده است معمولا می تواند به دلیل نگرانی از یک رابطه جنسی پرخطر باشد و نگران باشید که در واقعیت بارداری رخ داده باشد . در صورتی که اینطور نیست ، می تواند به معنی تمایل شما به ازدواج کردن و داشتن فرزند باشد. ممکن است شدیدا عاشق دوست دختر خود هستید و تمایل دارید که عشق و صمیمیت شما هر روز بیشتر شده و در نهایت به ازدواج ختم شود.

تعبیر خواب بزرگ شدن بیش از حد شکم به دلیل بارداری

اگر در خواب ببینید که حامله شده اید و شکم شما بسیار بزرگ شده است می تواند به این معنی باشد که ایده ها و آرزوهای بسیار بزرگی دارید و امیدوار هستید که به زودی به این اهداف و آرزوها برسید . اعتقاد دارید که رسیدن به این اهداف می تواند زندگی شما را متحول کرده بسیاری از مشکلاتتان را رفع کند.

تعبیر خواب سه قلو حامله بودن

اگر در خواب ببینید که سه قلو باردار هستید معمولا به این معنی است که چندین هدف سخت و مهم را به صورت همزمان دنبال می کنید . شما راه بسیار سختی در پیش دارید و هر لحظه ممکن است از ادامه دادن این راه خسته شده و از تلاش کردن دست بردارید . ولی در صورتی که بتوانید این اهداف را به نتیجه برسانید ، دستاوردهای بسیار شیرینی برای شما خواهند داشت .

تعبیر خواب تهوع صبحگاهی حاملگی

اگر در خواب ببینید که دچار حالت تهوع و حتی استفراغ صبحگاهی بارداری شده اید می تواند به معنی استرس ، اضطراب ، ناراحتی روحی ، احساسات منفی ، ترس ، خشم و نگرانی شما از آینده باشد . شما مدام نگران هستید اتفاقی بیافتد که از کنترل شما خارج است و باعث دردسرتان شود. شما احساس ناامنی و آشفتگی می کنید و مدام نگران هستید و دلشوره دارید.

به دنیا آوردن نوزاد مرده در خواب

اگر در خواب ببینید که باردار بودید و نوزاد مرده به دنیا آوردید می تواند به این معنی باشد که مدت ها برای رسیدن به هدفی تلاش کرده اید و حالا که به این هدف رسیده اید متوحه شده اید که هدفتان درست نبوده و آن چیزی که انتظار داشتید برایتان اتفاق نیافتاده است .حس می کنید عمر و زمان خودتان را برای رسیدن به هدفی تلف کرده اید که اشتباه بوده و سودی برایتان نداشته است .
نظرات: 5 مشاهده