تعبیر خواب تخم مرغ - خوردن نیمرو - شکستن تخم مرغ

دیدن تخم مرغ در خواب چندان رایج نیست و معمولا معنی خاصی ندارد.این خواب همچنین می تواند شامل خوردن نیمرو ، املت ، تخم مرغ آب پز و یا هر غذای حاوی تخم مرغ باشد. با توجه به جزئیات خواب ، این رویا می تواند معانی مثبت و یا منفی داشته باشد و به همین دلیل مانند سایر خواب ها ، توصیه می شود تا جایی که می توانید جزئیات بیشتری از خواب را به یاد بیاورید. تعبیر خواب تخم مرغ - خوردن نیمرو - شکستن تخم مرغ تعبیر خواب تخم مرغ - خوردن نیمرو - شکستن تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ

دیدن تخم مرغ در خواب در بیشتر موارد نشانه وجود خواسته ها و نیازهای پنهان شماست .ممکن است احساسات پنهانی در دل خود دارید که به هر دلیلی نمی تواند در حال حاضر آن را بروز دهید.این حس می تواند حس نفرت و انتقام باشد و یا حتی حس محبت و عاشق شدن .در هر صورت شما فعلا آمادگی بروز این احساس را ندارید و منتظر هستید تا زمان مناسب آن فرا برسد. همچنین دیدن تخم مرغ در خواب می تواند نشانه پیشرفت شغلی باشد. شما برنامه ریزی خوبی برای شغلتان انجام داده اید و انتظار دارید در آینده نزدیک حاصل زحمت هایتان را ببینید. در برخی از موارد این خواب می تواند نشانه این باشد که شما در انجام کاری دودل هستید. نمی دانید نتیجه تصمیم شما چه خواهد بود و نگران هستید که این تصمیم نتایج بدی برای شما داشته باشد.

تعبیر خواب شکستن تخم مرغ

احساس می کنید در حال انجام کاری هستید که می تواند زندگی شما را نابود کند. به احتمال زیاد چاره جز ادامه این راه ندارید و خودتان را در مقابل عمل انجام شده می بیند . تا جایی که می توانید تلاش کنید تا از این موقعیت فرار کنید. این آخر زندگی نیست و نباید اجازه دهید کسی شما را مجبور به انجام کاری کند که می دانید عاقبت خوبی ندارد.

گرفتن تخمه مرغ از کسی

اگر در خواب ببینید که کسی به شما تخم مرغ داده است و یا حتی اگر ببینید که تخم مرغ را از جایی پیدا کرده اید به این معنی است که شانس به شما رو آورده است و از جایی که انتظارش را نداشتید منفعت مالی به شما رسیده است .احتمالا از کسی ارث برده اید و یا وام گرفته اید. اگر ببینید که از کسی تخم مرغ شکسته گرفتید و یا پیدا کردید به این معنی است که یک شانس بزرگ زندگی خود را بدون دلیل از دست داده اید و از این بابت احساس پشیمانی می کنید.

تعبیر خواب له کردن تخم مرغ

اگر در خواب ببینید که تخم مرغی را زیر پا له کردید و شکستید به این معنی است که اسرار کاری و یا شخصی خودتان را با دیگران مطرح کرده اید و باعث شکست شما شده است . نباید به هر کسی اعتماد کنید و توجه داشته باشید که مسائل خصوصی زندگیتان را با دیگران مطرح نکنید. دوستان شما هر لحظه ممکن است بدترین دشمن شما باشند و از این اسرار بر علیه خودتان استفاده کنند. تعبیر خواب تخم مرغ زیاد تعبیر خواب تخم مرغ زیاد

تعبیر خواب تخمه مرغ زیاد

اگر در خواب ببینید که تعداد زیادی تخم مرغ خریدید به این معنی است که احساس می کنید در حال رسیدن به رفاه مالی هستید.ممکن است طرح و برنامه ریزی خوبی دارید و یا شغل جدیدی اغاز کرده اید و امیدوار هستید که از این راه در آینده نزدیک پولدار شوید. برخی از تعبیر کننده ها اعتقاد دارند اگر زنی در خواب تعداد زیادی تخم مرغ ببیند به معنی حامله بودن است .

دیدن پوست تخم مرغ در خواب

به این معنی است که احساس می کنید در زندگی شکست خورده اید و به آرزوهایی که در سر داشتید نخواهید رسید. احتمالا احساس پیری ، شکست و یا افسردگی دارید و بسیار خسته و بیحوصله هستید.

دیدن زرده تخم مرغ در خواب

شما در کارهایی که انجام می دهید بسیار عجولانه تصمیم گیری می کنید و بخوبی عواقب کار را نمی سنجید. این عجله باعث شده است که در بسیاری از کارها ناموفق باشید. حتی ممکن است شما در به نتیجه رساندن کارها نیز بسیار عجله می کنید و نمی توانید زیاد صبر کنید. همین باعث می شود که کارهایتان را نیمه کاره رها کنید و همه تلاش های شما به هدر برود. دیدن زرده تخم مرغ در خواب دیدن زرده تخم مرغ در خواب

درست کردن نیمرو در خواب

درست کردن و یا خوردن نیمرو در خواب نشانه اختلاف خانوادگی و عشقی است . این اختلاف به احتمال زیاد به دلیل مشکلات مالی است . اگر در خواب ببینید که نیمروی سوخته می خورید به این معنی است که اضطراب و نگرانی بسیار زیادی دارید و هیچ امیدی به آینده عشقی و یا مالی خودتان ندارید. تعبیرهای قدیمی در مورد تخم مرغ

آنلی بیتون در این مورد می گوید :

اگر در خواب تخم مرغ ها را در لانه مرغ ببینید به این معنی است که ثروتمند خواهید شد.اگر متاهل هستید به رفاه و آرامش خواهی رسید .خوردن تخم مرغ در خواب به معنی ناراحتی و مشکلات خانوادگی است . شکست آن در خواب به معنی رسیدن به آرزوها است . تخم مرغ گندیده و خراب در خواب نشانه ورشکست شدن و از دست دادن پول و مشکلات مالی است . شانه تخم مرغ نشانه انجام معاملات خوب و سودمند است .

لیلا برات در این مورد می گوید :

خریدن آن در خواب نشانه سود مالی و منفعت است.اگر در خواب ببینید که مرغی روی تخم های خود خوابیده است به معنی خبرهای خوب در مورد پول و ثروت است .نیمرو و املت نشانه روزهای خوب و خوش در آینده نزدیک است . تخمه مرغ رنگی در خواب نشانه مشکلات و سختی های فراوان است . اگر شکسته باشد نشانه خوبی نیست . خوردن آن نشانه عاشق شدن است . داشتن تعداد زیادی از آن نشانه ثروتمند شدن و تخمه مرغ خراب و گندیده نشانه مشکلات مالی و از دست دادن پول است .

حضرت دانیال در این مورد می گوید :

دیدن تخم مرغ در خواب نشانه کنیز است . تعبیر خواب های دیگر  
نظرات: 2 مشاهده