بعد از نماز صبح خواب جالبی دیدم. خانه کوچک زیبا

من خواب دیدم که در یک خانه ی بسیار زیبا و با صفا زندگی میکنیم.اگرچه که اون خونه کوچیک بود ولی بسیار زیبا بود.خانه در طبقه ی بالایی قرار داشت.بطوری که از بالکنش انگار کل خانه ها و شهر معلوم بود.اون خانه بیشتر شبیه سوییت بود چون من اتاقی ندیدم. تعبیر خواب خانه کوچک زیبا تعبیر خواب خانه کوچک زیبا

تعبیر خواب خانه کوچک زیبا

اون خانه بالکن بزرگی داشت و من و خانوادم در طول روز در بالکن مینشستیم و میوه می‌خوردیم.من هم با برادر کوچکترم بازی میکردیم.از اون بالکن یک منظره ی بسیار زیبا از شهر وجود داشت.ساختمان های کوچک و بزرگ از منظره ی بالکن میشد دید.و بسیار قشنگ و زیبا بود.همش در خواب این احساس رو داشتم که این خانه رو قبلاً دیده ام و در آن بوده ام.همچنین همش فکر میکردم که ما بصورت موقتی در آن خانه بودیم.مثلا در هتل بودیم.
نظرات: 0 مشاهده