تعبیر خواب در آغوش گرفتن و بغل کردن - 49 معنی متفاوت

دیدن در آغوش گرفتن و بغل کردن کسی در خواب می تواند با زندگی روزمره ما در ارتباط باشد.در بسیاری از کتاب های تعبیر خواب ، بغل کردن نماد محبت و عشق است . همچنین در برخی از موارد ، بغل کردن کسی در خواب نماد نیاز به حمایت و محافظت است. ممکن است شما در زندگی شخصیتان مشکلی دارید که حس می کنید نمی توانید به تنهایی آن را حل کنید و منتظر حمایت از طرف کسی هستید . این خواب می تواند نماد احساسات بسیار متفاوتی مانند حس بخشش ، محبت ، عشق ، دلتنگی ، نیاز به حمایت و ... باشد و به همین دلیل دانستن جزئیات بیشتر این خواب می تواند در معنی کردن آن بسیار تاثیر گذار باشد. تعبیر خواب در آغوش گرفتن و بغل کردن - 49 معنی متفاوت تعبیر خواب در آغوش گرفتن و بغل کردن - 49 معنی متفاوت معمولا خواب هایی که در این مورد دیده می شوند چیزی شبیه به این موارد هستند :
 • دیدن بغل کردن یکی از دوستان
 • بغل کردن مرده در خواب
 • در آغوش گرفتن پدر و یا مادر در خواب
 • بغل کردن شوهر و یا همسر در خواب
 • در آغوش گرفتن کسی که با او دشمن هستید
 • و بسیاری از خواب های مشابه دیگر
این که شما کسی را در خواب بغل کنید و یا کسی شما را در آغوش بگیرد می تواند معانی مثبت و منفی مختلفی داشته باشد.

تعبیر خواب بغل کردن و در آغوش گرفتن

اگر در خواب ببینید که دوست دارید کسی را بغل کنید ولی هیچ کس را در آغوش نگرفتید به این معنی است که شما در آرزوی تغییرات بسیار زیادی در زندگی خود را دارید و آماده هرگونه اقدام سریع و موثر در این مورد هستید. ممکن است جنبه های خاصی در شخصیت شما وجود دارد که به هیچ عنوان از انها راضی نیستید و تصمیم دارید این خصوصیات را تغییر دهید .

تعبیر خواب در آغوش گرفتن و بغل کردن کسی

اگر در خواب ببینید که کسی را بغل کردید به این معنی است که دوست دارید دوست داشته شوید. شما به شدت احساس تنهایی می کنید و حس می کنید کسی شما را دوست ندارد. شما نیاز دارید که احساسات خودتان را به دیگران بیان کنید و ارتباط خود را با اطرافیانتان گسترش دهید.شما حس می کنید که اگر دوستان بیشتری داشته باشید می توانید از زندگی خودتان لذت بیشتری ببرید.

تعبیر خواب بغل کردن عشق

اگر در خواب ببینید که عشقتان (شوهر ، همسر ، نامزد ، دوست و...) را در آغوش گرفتید به این معنی است که مشکلات زیادی در زندگی دارید و حس تنهایی و افسردگی می کنید. شما نیاز دارید که با کسی درد دل کنید تا کمی سبک شوید.

تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن

اگر در خواب ببینید که مرده را بغل کردید و گریه می کنید ،به این معنی است که دچار مشکلات سلامتی هستید. یا ممکن است یکی از نزدیکان و عزیزان شما بیمار باشد.

تعبیر خواب بغل کردن مرده و خوشحالی

اگر در خواب ببینید کسی را که مرده است بغل کردید و از این بابت خوشحال بودید به این معنی است که اتفاقات خوبی در زندگی شما افتاده است و شما بسیار خوشحال و امیدوار هستید ولی حس می کنید فرصت زیادی برای استفاده کردن از این خوشی ندارید .

دیدن بغل کردن غریبه

اگر در خواب ببینید فرد غریبه ای را در آغوش گرفته اید به این معنی است که با فردی به تازگی آشنا شده اید که می تواند برای بهبود کیفیت زندگی شما بسیار تاثیر گذار باشد.

بغل کردن افراد زیاد

اگر در خواب ببینید که کسی افراد زیادی را بغل کرده و شما را هم بغل می کند به این معنی است که کسی به شما خیانت کرده است .این خیانت می توانید خیانت جنسی و یا مالی باشد. شما نمی توانید به راحتی این موضوع را فراموش کنید و روح شما شدیدا در عذاب است .

مردی که نمی شناسید شما را بغل کند

اگر زن هستید و در خواب ببینید که یک مرد غریبه شما را در آغوش گرفت به این معنی است که دچار مشکلات روحی هستید و احساس تنهایی و شاید افسردگی می کنید.

بغل کردن دوستان

اگر ببینید که دوست نزدیک خودتان را بغل کردید نشانه خوبی است و احتمالا خبرهای خوبی به شما رسیده است که باعث شده است بسیار شاد و خوشحال باشید.

دیدن اینکه آغوش کسی را رد می کنید

اگر در خواب ببینید که کسی می خواست شما را در آغوش بگیرد ولی شما مانع این کار شدید و او را از خود دور کردید به این معنی است که کسی به شما بدی کرده است و باعث بی اعتمادی شما به دیگران شده است . این بی اعتمادی شما باعث تنهایی شما شده است و باعث شده است که بسیاری از فرصت های خوب زندگی خودتان را از دست بدهید. شما احساس ناامیدی و غم و اندوه می کنید. زنی که نمی شناسید شما را بغل کند زنی که نمی شناسید شما را بغل کند

زنی که نمی شناسید شما را بغل کند

اگر مرد هستید و در خواب ببینید که یک زن غریبه و زنی که او را نمی شناسید شما را در آغوش گرفته است به این معنی است که کسی در حال فریب دادن شماست . مغز شما نشانه های حیله و فریب را دیده است ولی خود شما به هر دلیلی نمی خواهید این موضوع را قبول کنید.شاید وابستگی احساسی به فرد دارید که باعث شده است نتوانید او را از خود دور کنید و احساسی عمل می کنید. این فرد می تواند به شما آسیب های جبران ناپذیری وارد کند . در این مورد باید تا جایی که می توانید با بی رحمی عمل کنید. سایر معانی این خواب :
 •  اگر کسی را محکم در آغوش گرفتید و فشار دادید به این معنی است که احساس دلتنگی و ناامیدی می کنید و نیاز دارید که کسی از شما حمایت کرده و یا به شما محبت کند.
 • اگر ببینید که معلم خودتان را بغل کردید به این معنی است که شما آماده پذیرش مسئولیت های زندگیتان هستید.
 • اگر دشمن خودتان را بغل کنید نشانه خوبی است و شما توانسته اید کینه و نفرت را از خود دور کرده و به آرامش خیال برسید.
معانی قدیمی در مورد این موضوع :

نظر امام صادق در مورد خواب بغل کردن کسی

اگر در خواب ببینی که مرده را بغل کردی عمر تو طولانی است .

منوچهر تهرانی در این مورد می گوید :

اگر بغل کردن کسی در خواب از جنبه شیطانی ، هوس و رابطه جنسی باشد معنی خاصی ندارد.اگر بدون نیاز جنسی باشد ، خوب است . اگر در خواب ببینی که یکی از محارم خودتان را در آغوش گرفتید نشانه صلح و دوستی است . در صورتی که فرد بیگانه و نا آشنا را در آغوش گرفتید نشانه سود مالی است . سایر تعبیرهای قدیمی :
 1. اگر زن در خواب ببیند که شوهر خودش را در آغوش گرفت نشانه این است که دست به کارهای خطرناک خواهد زد.
 2. بغل کردن فامیل نزدیک می تواند نشانه خیانت باشد.
 3. اگر مردی در خواب ببیند که زن خود را از پشت بغل می کند ، به زنش خیانت می کند.
 4. بغل کردن کودک و نوزاد در خواب نشانه احساس نیاز به بچه دار شدن است .
 5. اگر کسی را که نمی شناختید بغل کنید ، مهمانی ناخوانده به خانه شما می آید.
 6. اگر کسی شما را از پشت بغل کند ، به شما تهمت و اتهام ناروا وارد خواهند کرد.
 7. اگر حیوانی را در خواب بغل کنید ، با دشمن خود آشتی می کنید.
 8. اگر گربه را بغل کنید نشانه این است که به کسی حسادت می کنید.
 9. اگر مرده ای را در آغوش بگیری نشانه سلامتی و طول عمر است .

تعبیر خواب بغل کردن و بوسیدن کسی

اگر در خواب ببینید که کسی را که دوست دارید در آغوش گرفتید و می بوسید نشانه خوبی است . شما آرامش روحی خوبی دارید و از زندگی خودتان لذت می برید . اگر ببینید که کسی را که دوست ندارید بغل می کنید و می بوسید ، با او آشتی می کنید. تعابیر مرتبط : تعبیر خواب پدر تعبیر مرده در خواب تعبیر نوزاد در خواب دیدن گل در خواب

ب-ت-25-01

بغل کردن کسی دوست دارید دوست داشته شوید. شما به شدت احساس تنهایی می کنید و حس می کنید کسی شما را دوست ندارد.
بغل کردن عشق مشکلات زیادی در زندگی دارید و حس تنهایی و افسردگی می کنید. شما نیاز دارید که با کسی درد دل کنید تا کمی سبک شوید.
بغل کردن مرده و خوشحالی اتفاقات خوبی در زندگی شما افتاده است و شما بسیار خوشحال و امیدوار هستید ولی حس می کنید فرصت زیادی برای استفاده کردن از این خوشی ندارید .
بغل کردن دوستان نشانه خوبی است و احتمالا خبرهای خوبی به شما رسیده است که باعث شده است بسیار شاد و خوشحال باشید.
نظرات: 78 مشاهده