گریه کردن در خواب چه تعبیری دارد؟ - بیش از 39 معنی

تعبیر خواب گریه کردن معمولا منفی است . با این حال در برخی از موارد ممکن است که بتوان برداشت های مثبتی نیز از برخی از این خواب ها داشت .این خواب گاهی آنقدر می تواند عمیق و ناراحت کننده باشد که وقتی شما از خواب بیدار می شوید متوجه می شوید که واقعا گریه کرده اید و در برخی از موارد ، گریه کردن برای چند دقیقه بعد از بیدار شدن از خواب نیز ادامه پیدا می کند.

تعبیر خواب گریه کردن

اگر در خواب ببینید که در حال گریه کردن هستید و در همان لحظه از خواب بیدار شوید و واقعا گریه کنید معمولا نشان دهنده این است که غم بزرگی در دل خود دارید که نمی توانید از آن رهایی یابید. همچنین ممکن است کسی را برای درد دل کردن ندارید و تمام غم خود را به تنهایی به دوش می کشید . مغز شما توان تحمل این میزان فشار را ندارد و احتمالا به دلیل اینکه شما در بیداری جلوی گریه کردن خود را می گیرید ، به ناچار ، مغز در خواب احساسات خود را تخلیه می کند و شما گریه می کنید. تعبیر خواب گریه کردن تعبیر خواب گریه کردن

اگر در خواب ببینید که دشمن شما در حال گریه کردن است

به این معنی است که شما از فردی کینه ای به دل دارید و دوست دارید کاری که در حق شما کرده است را تلافی کرده و ناراحتی او را (مانند زمانی که شما ناراحت بودید) ببینید. این یک تخلیه انرژی ناخوادآگاه به دلیل عصبانیت و کینه درونی شما نسبت به او است .شما احساس می کنید بی عدالتی نسبت به شما رخ داده است .ممکن است احساس ناتوانی می کنید و در واقعیت ، قدرت تلافی کردن بدی او را ندارید و این موضوع باعث فشار روحی شما شده است .

اگر در خواب ببینید که گریه می کنید و این گریه تا بیداری نیز ادامه داشته باشد

به این معنی است که شما غم بزرگی در دل دارید و این غم اگر درمان نشود می تواند شما را تا مرز افسردگی و سایر مشکلات احتمالی ، جلو ببرد. باید هر چه سریع تر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنید. سعی کنید کمی مثبت تر فکر کنید و به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند برای شما مهربان تر از خودتان باشد  . برای رفع مشکلاتتان نباید به کسی تکیه کنید و بهتر است همین امروز ، خودتان شخصا دست بکار شوید.

گریه کردن به دلیل مردن کسی

اگر در خواب ببینید که به خاطر اینکه یکی از عزیزان شما مرده است در حال گریه کردن هستید می تواند به این معنی باشد که شما در واقعیت به او بسیار علاقه دارید ولی به هر دلیلی همیشه نگران این هستید که او را از دست بدهید. شما مدام لحظه مرگ او را مجسم می کنید و احساس می کنید که توانایی تحمل این درد را ندارید . این خواب معمولا در مورد پدر یا مادر و گاهی در مورد خواهر و برادر دیده می شود.

تعبیر خواب گریه کردن مرده

اگر در خواب ببینید که کسی که در واقعیت مرده است در حال گریه کردن است نشان دهنده این است که شما هنوز به آن فرد فکر می کنید. ممکن است حرف های نگفته ای نسبت به او دارید و در دلتان کینه ای از او دارید. احتمالا زمانی که او زنده بود بدی در حق شما کرده است و شما به هر دلیلی نمی توانستید او را تنبیه کنید و یا تلافی کنید .در هر صورت حرف های نگفته ای در دلتان وجود دارد که احساس می کنید زمانی که او زنده بود ، بهتر بود تا این حرف ها را به او می گفتید.

تعبیر خواب گریه کردن برای موضوع کوچک

اگر در خواب ببینید که برای موضوع کوچک و بی اهمیت و یا حتی احقانه در حال گریه کردن هستید به این معنی است که شما وقت و انرژی خودتان را برای فکر کردن و ناراحت شدن برای موضوعات بی اهمیت و احمقانه ، هدر می دهید. اگر در خواب ببینید که یک موجود بی جان مانند عروسک و یا سنگ در حال گریه کردن است به این معنی است که شما احساس می کنید ، احساسات و نظرات شما برای اطرافیانتان بی ارزش و بی اهمیت است و آنها آنگونه که شما نیاز دارید ، به شما توجه نمی کنند.

اگر در خواب ببینید که همراه با گریه کردن ، فریاد می زدید

به این معنی است که شما کار اشتباهی انجام داده اید که اگر افشا شود می تواند زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده و یا آن را نابود کند. شما از این بابت بسیار تحت فشار هستید و هر لحظه انتظار دارید که به نحوی ، اطرافیان شما از این موضوع آگاه شده و آبروریزی شود. گریه کردن به دلیل از دست دادن کسی اگر در خواب ببینید که کسی و یا عزیزی از شما مرده است و شما در حال گریه کردن هستید به این معنی است که شما غم بزرگی دارید و شدیدا احساس تنهایی می کنید. اگر این گریه کردن بعد از بیدار شدن از خواب نیز ادامه داشته باشد می تواند نشانه این باشد که شما در آستانه افسرده شدن قرار دارید. تعبیر خواب گریه کردن معمولا منفی است تعبیر خواب گریه کردن معمولا منفی است
زیگموند فروید در مورد گریه کردن در خواب می گوید : این گریه کردن با هدف ایجاد تعادل و توازن عاطفی بوجود آمده است . شما در واقعیت ، احساسات خودتان را سرکوب می کنید و مغز شما برای به توازن رساندن احساسات ، این خواب را برای شما تدارک می بیند. افسردگی ، ترس ، سرخوردگی ، مشکلات کودکی ، مشکلات جنسی ، خیانت های جنسی ، مشکلات اعتماد بنفس و ... می تواند این توازن را برهم زند.

تعبیر خواب گریه کردن پدر

اگر در خواب ببینید که پدر شما در حال گریه کردن است به این معنی است که شما شدیدا احساس بی پناهی و سردرگمی می کنید. احساس می کنید کسی را ندارید که به او اعتماد کنید. احساس می کنید تنها هستید و نمی توانید به کسی تکیه کنید. احساس می کنید نیاز دارید کسی شما را حمایت کند و بدانید که پشت شماست و اجازه نمی دهد شما شکست بخورید. شدیدا مشکل اعتماد بنفس پیدا کرده اید و نمی توانید به اطرافیان خودتان اعتماد کنید. احساس می کنید تمام کسانی که در دور بر شما هستند در حال برنامه ریزی برای ضربه زدن به شما هستند و یا فکر می کنید آنها منتظر هستند تا شما کار اشتباهی بکنید و زمین بخورید. اگر دیگران به حال شما گریه کنند اگر در خواب ببینید که دیگران در حال گریه کردن به حال شما هستند به این معنی است که شما مشکل مالی دارید و از این بابت احساس امنیت نمی کنید. ممکن است از لحاظ شغلی دچار مشکل شده اید و یا از کار خود اخراج شده اید. اگر این وضع ادامه داشته باشد احتمال افسردگی وجود دارد.

تعبیر خواب گریه کردن مادر

اگر در خواب ببینید که مادر شما در حال گریه کردن است به این معنی است که شما از تحمل دردها و غم ها خسته شده اید و احساس می کنید وقت و عمر خودتان را برای دیگران به هدر داده اید و فرصتی برای جبران این عمر از دست رفته ندارید. احساس می کنید دیگران قدر خوبی های شما را ندانسته اند و شما را رها کرده اند.شما تمام انرژی خودتان را برای راضی و شاد نگه داشتن دیگران و عزیزانتان خرج کرده اید در حالی که زمانی که شما به حمایت روحی آنها نیاز دارید ، آنها شما را تنها گذاشته اند.

تعبیر خواب گریه کردن به دلیل گم شدن

شما در گذشته خودتان مشکلاتی داشته اید که در تلاش هستید انها را فراموش کنید ولی این مشکلات به زندگی فعلی شما ربط دارند و اثرات آنها در زمان حال شما کاملا دیده می شود. شما از این بابت احساس سرخوردگی می کنید و حس می کنید که راه فراری از این مورد ندارید. شما نمی توانید گذشته خودتان را تغییر دهید و ممکن است کارهایی که در گذشته انجام داده اید قابل جبران نباشند. این کارها می توانند باعث از دست دادن فرصت های کنونی و یا حتی از دست دادن کسی شوند که شما او را بسیار دوست دارید.

تعبیر خواب گریه کردن نوزاد

زیگموند فروید در این مورد می گوید : کودکان معمولا زمانی گریه می کنند که اولا خواسته ای داشته باشند ، دوما در محیطی باشند که به آن اطمینان ندارند و سوم در کنار کسی باشند که به او اطمینان ندارند. شما نیز در چنین موقعیتی قرار دارید. یا حرف و خواسته ای دارید که می خواهید کسی که در کنار شما است به آن خواسته شما توجه کرده و آن را انجام دهد.ویا ممکن است در جایی هستید که به آنجا اعتماد ندارید و احساس راحتی نمی کنید. رایج ترین دلیل این خواب می تواند این باشد که شما به اطرافیان و بخصوص به عشق خودتان اعتماد ندارید و در کنار او احساس راحتی نمی کنید.

تعبیر خواب گریه کردن در بیمارستان

اگر در خواب ببینید که در بیمارستان هستید و گریه می کنید می تواند به این معنی باشد که شما شدیدا نگران سلامتی یکی از نزدیکان خود هستید و می ترسید که او بمیرد . سایر تعبیر خواب های قدیمی در این مورد

نظر ابن سیرین در مورد تعبیر خواب گریه کردن

ابن سیرین در این مورد می گوید : تعبیر این خواب این است که خداوند تو را شاد خواهد کرد.اگر در خواب ببینی که فریاد میزنی و گریه می کنی به این معنی است که بسیار شاد می شوی. اگر در خواب ببینی که وقتی گریه می کنی بجای اشک از چشمان تو خون می آید به این معنی است که کاری انجام داده ای که باعث حسرت و پشیمانی تو خواهد شد .اگر ببینی که بخاطر گناهی که انجام داده ای گریه می کنی به این معنی است که گناهان تو بخشیده خواهند شد. منوچهر مطیعی تهرانی در مورد گریه کردن مرده در خواب می گوید : اگر در خواب ببینی کسی که مرده گریه می کند به این معنی است که خبر خوشی به تو می رسد . آنلی بیتون در این مورد می گوید: گریه کردن در خواب نشانه این است که خبرهای غم انگیزی در خانواده شما وجود دارد. اگر تاجری در خواب ببیند که در حال گریه کردن است به این معنی است که ورشکست خواهد شد.  نظر امام صادق (ع) در مورد گریه کردن اگر در خواب ببینی که بعد از گریه کردن شروع به خندیدن کردی یعنی مرگ تو نزدیک است . سایر خواب های مرتبط :
نظرات: 4 مشاهده