حرکات ورزشی برای تقویت انگشت های دست

  زمانی که شما به سلامت انگشتان توجهی نمی کنید ، به مرور زمان مفصل های دست و انگشتان دچار فرسودگی شده و یا آستانه حرکت خود را از دست میدهند. التهاب و سفتی غضروف دست و انگشت ها نیز به مرور زمان باعث مشکلات و دردهایی در دست و انگشتان می شود .

در این مطلب از سایت pamuh.com ، حرکات ورزشی مناسب برای تقویت انگشت ها و همچنین حفظ آستانه حرکت انگشت های دست را برای شما ذکر کرده ایم اگر میخواهید از دردهای مفصلی انگشت دست جلوگیری کنید و دچار کاهش آستانه حرکت انگشت دست نشوید ، این حرکات را روزانه انجام دهید :

1 – مشت کردن انگشت ها

مشت کردن دست و سپس آزاد کردن انگشت ها یک تمرین خوب برای تقویت دست شماست . این حرکت ساده را می توانید در هر زمان و هرجا انجام دهید .

روش انجام این تمرین :

 •  دست خود را صاف و به سمت بالا نگه دارید .
 • انگشتان خود را به آرامی خم کرده و مشت کنید
 • توجه داشته باشید که انگشت شست روی بقیه انگشتان قرار بگیرد و نه زیر آنها
 • از فشار دادن زیاد انشگتان خودداری کنید
 • این تمرین را 10 بار برای هر دست انجام دهید
 • در طی روز در هر زمان که فرصت داشتید این حرکت را انجام دهید

2 – حرکت کششی انگشت دست

این تمرین ساده کششی ، باعث بهبود عملکرد تاندون های انگشتان دست میشود . همچنین باعث می شود مفصل های انگشتان ، آستانه حرکت خود را حفظ کنند. روش انجام تمرین :

 •  دست خود را مقابل صورتتان نگهدارید به صورتی که مچ دستتان خمیده نشده باشد
 • مفصلی که انگشت را به کف دست متصل کرده است را ثابت نگه داری
 • دو مفصل هر انگشت را به آرامی خم کنید
 • مفصل انگشت شست را به سمت کف دست خم کنید
 • طبق تصویر زیر عمل کنید
 • از فشار زیاد بر مفصل انگشت ها خودداری کنید
 • این حرکت را 10 بار برای هر دست انجام دهید

 3 – با هر انگشت حرف انگلیسی ” O ”  درست کنید

این یک تمرین ساده و کارامد برای مفاصل انگشتان دست شماست .هر زمان که در مفاصل انگشت های خود احساس درد یا سفتی میکنید ، این حرکت را انجام دهید
روش انجام تمرین :
 • دست خود را یه صورت صاف مقابل صورت خود نگهدارید
 • با هر انگشت خود ، انگشت شست را لمس کنید و حرف “O”  بسازید ( مانند شکل زیر )
 • سعی کنید سایر انگشت های شما صاف باشند و از خم کردن انگشتان خود خودداری کنید
 • در صورتی که قادر به صاف نگهداشتن سایر انگشتان نیستید از دست دیگر خود برای این کار کمک بگیرید . انگشتان شما در حال حاضر دچار ضعف شده اند.
 • هر انگشت را 30 ثانیه در این وضعیت نگه دارید .
 • این تمرین را روزانه 10 بار برای هر دست انجام دهید
 • به مرور سعی کنید بدون کمک دست مقابل ، سایر انگشتان را صاف نگهدارید

4 – حرکت منظم انگشت ها

این حرکت برای کسانی که دچار آرتریت روماتوئید هستند بسیار مفید است . هرچند که انجام این حرکت برای این بیماران همراه با درد خواهد بود . این حرکت به پیاده روی انگشتان نیز معروف است . نحوه انجام تمرین :

 • کف دست خود را روی میز یا هر سطح صاف دیگری قرار دهید
 • دست خود را تا حد امکان باز کنید تا انگشتان از هم فاصله بگیرند
 • انگشت اشاره را به سمت انگشت شست حرکت دهید
 • دقت کنید که سایر انگشتان ثایت باشند
 • سپس انگشت بعدی را به سمت انگشت اشاره حرکت دهید و این کار را تا انگشت کوچک ادامه دهید ( طبق تصویر )
 • این حرکت را روزانه 10 بار برای هر دست تکرار کنید

 

5 – بالا بردن انگشت ها برای حفظ و تقویت آستانه حرکت انگشتان

این حرکت موجب افزایش انعطاف پذیری انگشت های دست میشود .   روش انجام تمرین :

 •  کف دست خود را به صورت صاف روی میز یا هر سطح صاف دیگری قرار دهید
 • انگشت های دست را کنار هم قرار دهید
 • به نوبت هر انگشت را بلند کند و 5 ثانیه در هوا نگه دارید
 • سعی کنید سایر انگشتان از سطح میز بلند نشوند
 • در صورتی که نمیتوانید این کار را انجام دهید از دست مقابل کمک بگیرید
 • اینکار را 10 الی 15 بار برای هر دست انجام دهید
 • طبق تصویر زیر عمل کنید

6 – خم کردن انگشت ها

این تمرین بسیار شبیه به تمرین شماره 2 است . با این تفاوت که در این تمرین ، انگشت ها به صورت تک به تک خم می شوند.

 •  دست خود را مقابل صورتتان قرار دهید به شکلی که انگشت شست شما به طرف بالا باشد
 • انگشت های خود را به آرامی و تک به تک خم کنید
 • هر انگشت را به مدت 5 ثانیه در این حالت نگه دارید
 • این حرکت را 10 الی 15 بار در روز برای هر دو دست انجام دهید
 • مانند شکل زیر عمل کنید

 

7 – حرکت کششی انگشت دست

این تمرین کششی انگشتان دست یک حرکت ساده ولی تاثیر گذار برای تقویت دست شماست روش انجام تمرین :

 •  کف دست خود را روی میز یا هر سطح صاف دیگری قرار دهید
 • انگشتان دست خود را کنار هم قرار داده و صاف نگهدارید
 • کف دست خود را به آرامی از روی میز جدا کنید به صورتی که انگشتان شما از سطح میز جدا نشود ( طبق تصویر زیر عمل کنید )
 • 30 تا 60 ثانیه در این حالت بمانید
 • این حرکت را روزانه 10 مرتبه برای هر دست تکرار کنید

 

نظرات: 0 مشاهده