آیا استفاده از ویتامین D به درمان سرماخوردگی در کودکان کمک میکند ؟

آیا استفاده از دوزهای بالای ویتامین D به درمان سرماخوردگی در کودکان کمک میکند ؟؟

آیا استفاده از دوزهای بالای ویتامین D به درمان سرماخوردگی در کودکان کمک میکند ؟؟ آیا استفاده از دوزهای بالای ویتامین D به درمان سرماخوردگی در کودکان کمک میکند ؟؟ بر اساس یک مطالعه ی جدید  انجام شده دوز بالای ویتامین D از کودکان در  مقابل سرماخوردگی زمستان محافظت نمی کند. متخصص این تحقیق می گوید:یافته های ما از مصرف روزانه ی دوزهای بالای مکمل های ویتامین D برای جلوگیری از عفونت مجرای  تنفسی فوقانی بدن در میان کودکان سالم حمایت نمی کند. ویتامین D به این خاطر که پوست انسان مواد مغذی این ویتامین را در تماس با نور خوشید  تولید می کند اغلب  با نام ویتامین "آفتاب" شناخته می شود. این ویتامین همچنین در غذاهای خاصی مانند ماهی های چرب نیز وجود دارد؛با این وجود  بسیاری از مردم امروزه یک مکمل روزانه حاوی ویتامین D را نیز برای بهره مندی از مزایای آن مصرف می کنند. برای بیش از 30 سال گذشته  گفته می شد که ویتامین D  می تواند به جلوگیری یا کاهش شدت سرماخوردگی و سایر عفونت های تنفسی در کودکان کمک نماید. اما محققان در  یک پژوهش جدید  به این نتیجه رسیده اند که داده های کمی برای  کمک به پزشکان و خانواده ها برای تصمیم گیری آگاهانه در این خصوص وجود دارد. بنابراین  برای پاسخگویی به این سوال که چنین مکملی برای کودکان چه تاثیری دارد مطالعه ای تحقیقاتی مورد نظر قرار گرفت. برای این پژوهش  محققان، 350 کودک سالم 1 تا 5 سال را با مصرف روزانه دوز استاندارد  ویتامین D مورد بررسی قرار دادند. گروه دیگر نیز 350 کودک سالم بودند که دوز بالای مصرف روزانه ی این ویتامین را دریافت می نمودند. برای بررسی هر دو گروه مصرف  قطره های ویتامین D را از پاییز یک سال تا  بهار سال بعد ادامه دادند. یافته های این تحقیق نشان دادند  کودکانی که  دوز استاندارد  را دریافت کرده بودند به طور میانگین به میزان 91. 1 دچار سرماخوردگی در فصل زمستان شده اند. در حالی که کودکان مصرف کننده ی دوز بالا، 97. 1 دچار سرماخوردگی شده اند. اگرچه این اختلاف از لحاظ آماری معنایی ندارد با این حال محققینی که این مطالعه را مورد بررسی قرار  داده اند نظرات جالب توجهی در این خصوص دارند. به طور مثال یکی از متخصصین با نتایج این تحقیق موافقت کرده و بیان نمود: "اگر چه استفاده از دوز بالای ویتامین D مضر نیست اما من هرگز شاهد هیچ شواهد قطعی در مورد  تاثیر آن بر درمان عفونت های مجرای تنفسی فوقانی  که معمولا با عنوان سرما خوردگی شناخته می شود  در بیماران  هیچ سنی مشاهده نکرده ام". در واقع این پزشک معتقد است که تنها مصرف زیاد این ویتامین بدون تاثیر خاصی از بین می رود و از بدن دفع می شود. اما دیگر متخصص مرتبط این موضوع معتقد است که: ممکن است ویتامین D هنوز هم ارزشمند باشد. او می گوید:"در حالی که نتایج این تحقیق از لحاظ علمی درست است اما این مطالعه نشان نمی دهد که ویتامین D  هیچ اثری بر کاهش عفونت های مجرای تنفسی فوقانی نخواهد داشت. در واقع در این بررسی کودکان دارای مشکلات سلامتی اساسی مورد ارزیابی قرار نگرفته اند، کودکان سنین دیگر مشمول این بررسی نشده اند؛و سایر دوزهای این ویتامین نیز مورد مقایسه قرار نگرفته است". بنابراین به نظر می رسد که تعمیم نتایج این پژوهش نیاز به بررسی های بیشتری خواهد داشت.  
نظرات: 0 مشاهده