تعبیر لخت بودن در خواب - معنی متفاوت برهنگی در رویا

خواب برهنه بودن از آن خواب هایی است که تا زمان بیدار شدن ، باعث خجالت و عذاب بیننده خواب است. رایج ترین خواب هایی که در این مورد دیده می شود ممکن است چیزی شبیه به این باشد :
 • در خواب ببینید که در مدرسه و یا محل کار و یا خیابان هستید ولی فراموش کرده اید شلوار بپوشید و یا کاملا لخت هستید
 • برهنه بودن در مهمانی و جمع دوستان
 • برهنه بودن در ماشین و یا اتوبوس
 • برهنه بودن در جایی که افراد زیادی شما را می بینند
 • و ...
این خواب می تواند نشانه آسیب پذیری ، عدم اعتماد بنفس ، خجالتی بودن ، داشتن یک راز پنهان و ... باشد. این خواب می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برای مثال:

1 ) شما آسیب پذیر هستید

انسان ها زمانی که بدون لباس و لخت هستند معمولا احساس آسیب پذیری می کنند.برهنه بودن در خواب نیز می تواند همین معنی را داشته باشد.ممکن است شما در یک رابطه هستید که در آن شدیدا احساس ناامنی می کنید. یا ممکن است کاری را شروع کرده اید که در آن امنیت شغلی ندارید .

2 ) شما راز پنهانی دارید

زمانی که شما مرتبا خواب برهنه بودن می بینید می تواند به این دلیل باشد که شما کاری انجام داده اید که از فاش شدن آن وحشت دارید. ممکن است از کسی کلاهبرداری کرده اید و یا به همسر و یا عشق خود خیانت کرده اید و از فاش شدن این موضوع می ترسید.حتی زمانی که شما کار اشتباهی انجام نداده اید ولی تصمیم دارید به کسی خیانت کنید و یا کار بدی انجام دهید ، اضطراب ناشی از فکر کردن به عاقبت این کار می تواند باعث فشار روحی شده و دیدن خواب لخت بودن در این زمان دور از انتظار نیست .

3 ) شما خود واقعیاتان را از دیگران مخفی کرده اید

زمانی که شما اعتماد بنفس پایینی دارید و یا به هر دلیلی شخصیت واقعی خودتان را از  دیگران مخفی کرده اید ، خواسته و یا ناخواسته از بابت فاش شدن شخصیت واقعی خودتان در اضطراب هستید. شما نگران هستید که اگر اطرافیانتان شخصیت واقعی شما را بشناسند ، شما را ترک خواهند کرد. بنابراین در این مورد هم دیدن خواب لخت بودن دور از انتظار نیست .این خواب نشان می دهد که خود شما هم از شخصیت واقعیتان در عذاب هستید و آن را اصلا دوست ندارید. شما از این بابت شدیدا احساس آسیب پذیری می کنید و از ترک شدن می ترسید. در این مورد معمولا شما در خواب می بینید که در پیش نزدیکان خود که آنها را می شناسید ، لخت و بدون لباس هستید. تعبیر لخت بودن در خواب - معنی متفاوت برهنگی در رویا تعبیر لخت بودن در خواب - معنی متفاوت برهنگی در رویا

4 ) ممکن است به دلیل گناهی که انجام نداده اید مجازات شده اید

در حالی که بیشتر تعبیرهایی که در ابتدا گفته شد منفی بودند ، این تعبیر کمی مثبت است .گاهی اوقات پیش میاید که شما به دلیل کاری که انجام نداده اید مورد سرزنش و یا مجازات قرار گرفته اید و روح شما از این مورد در عذاب است .ممکن است شما متهم به خیانت شده اید و عشق خود را از دست داده اید در حالی که هیچ گناهی در این مورد نداشته اید ولی بخاطر اینکه نمی توانید و راهی برای اثبات بی گناهی خود ندارید ، احساس ضعف کرده و خود را بی دفاع می بینید.

5 ) ممکن است مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته اید

به طور طبیعی ، زمانی که کسی مورد آزار جنسی و تجاوز قرار می گیرد ، یک حس بی پناهی و ضعف در او ایجاد می شود. این حس می تواند با دیدن خواب برهنه بودن و خجالت کشیدن ، خود را نشان دهد.

اگر در رویای من کس دیگری برهنه و لخت باشد چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که کسی و یا افراد زیادی برهنه هستند و فقط شما لباس پوشیده اید می تواند به این معنی باشد که شما حس می کنید با دیگران متفاوت هستید و قادر به برقراری ارتباط با افراد ناآشنا نیستید.

اگر من در خواب لخت باشم ولی کسی مرا نبیند چه تعبیری دارد ؟

این می تواند به این معنی باشد که شما هیچ اهمیتی به نظر دیگران نمی دهید و هرکاری دوست دارید انجام می دهید. شما اعتماد بنفس بالایی دارید و در کارهای روزمره شخصا تصمیم گیری می کنید. شما به هیچ عنوان اجازه نمی دهید کسی در زندگی شخصی و کاریتان دخالت کند و کاملا مستقل هستید.

نظر فروید در مورد خواب لخت بودن

زیگموند فروید در این باره می گوید : دیدن لخت بودن در خواب می تواند نشانه یک سرکوب جنسی باشد. شما تمایلات جنسی دارید که نمی توانید آن را با دیگران مطرح کنید و از این مورد در رنج هستید . این خواب نشان می دهد که شما فشار زیادی را تحمل می کنید و از افشا شدن این تمایلات خجالت می کشید. همچنین برخی از روانشناسان غربی در مورد این خواب اعتقاد دارند که :
 • اگر خودتان را در یک مکان عمومی لخت ببینید و از این مورد هیچ شرم و خجالتی نداشته باشید به این معنی است که شما اعتمادبنفس بالایی دارید و احساس می کنید هرکاری که انجام می دهید درست است . شاید کمی مغرور هستید.
 • اگر ببینید که در خیابان به صورت برهنه در حال راه رفتن هستید نشان دهنده این است که شما از لحاظ مالی در فشار هستید.
 • اگر در خواب ببینید که لخت هستید و دیگران به شما اشاره می کنند و شما را سرزنش و یا مسخره می کنند نشان دهنده این است که شما از افشا شدن شخصیت واقعی خودتان وحشت دارید .
 • اگر ببینید که لخت هستید و از این بابت خوشحالید نشان دهنده این است که شما کار اشتباهی انجام داده اید ولی هیچ احساس گناهی ندارید.
 • اگر مرد باشید و یک زن را برهنه ببینید به این معنی است که شما تمایلات جنسی خود را سرکوب کرده اید
 • اگر همسر خود را برهنه ببینید به این معنی است که عشق و روابط زناشویی شما ضعیف است .
 • اگر در خواب ببینید که لخت بودید و لباس شخص دیگری را پوشیدید به این معنی است که شما از مشکل مالی رنج می برید و احتمالا بدهکار هستید.

تعبیر خواب های قدیمی در مورد لخت بودن

نظر امام صادق در مورد خواب برهنگی :

تعبیر خواب برهنگی برای مرد خوب و نیکوکار ، خیر و برکت است .برای مرد بی دیدن و بدکردار ، بلا و رسوایی است .اگر در خواب ببینی که به دلیل بیماری لباس هایت را در آورده ای به زودی از دنیا خواهی رفت .

نظر ابن سیرین در مورد خواب لخت بودن

اگر در خواب ببینی که برهنه هستی و از لخت بودن خجالت می کشی ، به سفر حج خواهی رفت و یا توبه خواهی کرد.اگر فرد درستکاری نباشی این خواب معنی خوبی ندارد.

ابراهیم کرمانی در مورد این خواب می گوید :

اگر در خواب ببینی که لخت هستی ، معنی آن غم و اندوه است .اگر ببینی که به دلیل بیماری لخت شده ای به این معنی است که بزودی از دنیا خواهی رفت. مطیعی کرمانی در این مورد می گوید : در صورتی که خودت را در خواب لخت ببینی مردم تو را همانگونه که هستی خواهند شناخت . اگر لخت بودی و لباس پوشیدی ، از بلایی در امان می مانی . اگر کسی به تو لباس پوشانید ، آبروی تو را حفظ می کند.

اگر کسی در خواب ببیند آلت تناسلی او برهنه است

در این صورت راز تو فاش خواهد شد و آبرویت خواهد رفت تعبیر خواب مرده تعبیر خواب بارداری تعبیر خواب سگ تعبیر خواب مار تعبیر خواب گربه تعبیر خواب افتادن
نظرات: 7 مشاهده