تعبیر خواب شیرینی - خوردن و درست کردن شیرینی در خواب

همه ما خوردن شیرینی را دوست داریم .دیدن خوردن شیرینی در خواب نیز می تواند در اکثر موارد بسیار خوشایند و جالب باشد. با وجود اینکه هنوز مشخص نیست که آیا می توان در خواب مزه خوراکی ها را تشخیص داد ، ولی در هر صورت دیدن این خواب می تواند حس خوبی در فرد ایجاد کند. تعبیر خواب شیرینی - خوردن و درست کردن شیرینی در خواب تعبیر خواب شیرینی - خوردن و درست کردن شیرینی در خواب

تعبیر خواب خوردن شیرینی

شیرینی در خواب معمولا نماد عشق ، اعتماد به نفس و عزت نفس است . معنی این خواب به جزئیاتی که در خواب دیده اید بسیار وابسته است و به همین دلیل  بهتر است تا جایی که می توانید ، جزئیات بیشتری از خواب را به یاد بیاورید. یا وجود اینکه دیدن شیرینی در خواب در اکثر موارد نشانه خوبی است ولی ممکن است در برخی از موارد نشانه داشتن اعتیاد به چیزی و یا حتی وابستگی شدید به یک فرد خاص باشد. خوردن شیرینی در خواب و یا حتی نگاه کردن به آن می تواند نشانه ای از چیزی باشد که آن را دوست دارید و از دیدن و یا داشتن آن بسیار لذت می برید.شما نیاز دارید که آن چیز و یا آن فرد بیشتر در کنار شما باشد. زیاده روی کردن در خوردن شیرینی در خواب می تواند نشانه برخی از لذت های ممنوعه باشد . برای مثال ممکن است شما در حال خیانت کردن به همسر و یا عشقتان هستید و از این کار شدیدا لذت می برید ولی خودتان هم می دانید که کار درستی انجام نمی دهید ولی نمی توانید از این لذت بگذرید. اگر در خواب ببینید که شیرینی می خورید ولی آن را دوست ندارید می تواند نشانه انجام کارهای بیهوده در زندگی باشد. شما اکثر وقت گرانبهای خودتان را صرف انجام کارهایی می کنید که کوچکترین سودی برای شما ندارند و تقریبا می توان گفت که در حال تلف کردن عمرتان هستید. این روش زندگی باعث عقب ماندن شما از اطرافیانتان شده است. تعبیر خواب خوردن شیرینی خامه ای / دختر مجرد تعبیر خواب جعبه شیرینی /شيريني پخش كردن / / شیرینی و شکلات تعبیر / خوردن چیز شیرین تعبیر خواب خوردن شیرینی

تعبیر خواب خریدن و خوردن شیرینی

اگر در خواب ببینید که از قنادی شیرینی خریدید و از آن خوردید به این معنی است که از شرایط فعلی زندگی خودتان راضی هستید و هیچ نیازی به تغییر رفتار و سبک زندگی احساس نمی کنید. این خواب معمولا نشانه آرامش روحی و احساس امنیت روانی است . اگر در خواب دیدی که شیرینی را خریدی و آن را مخفی کردی که مجبور به تعارف کردن آن به دیگران نباشی به این معنی است که تقریبا فرد حسودی هستی و همیشه دانسته های خودت را از دیگران مخفی می کنی و احساس می کنی نباید به کسی برای پیشرفت کردن کمک کنی . اگر بعد از خرید شیرینی آن را به دیگران تعارف می کنید نشانه اعتماد به نفس بالا و سخاوت شماست . شما دوست دارید برای پیشرفت اطرافیان و عزیزانتان هر کاری که از  دستتان بر می آید انجام دهید .

زیاد شیرینی خوردن

اگر در خواب ببینید که شیرینی بسیار زیادی دارید و مدام در حال خوردن آن هستید و نمی توانید جلوی خودتان را بگیرید به این معنی است که عادت ها و رفتارهای بسیار بدی دارید که آن را از دیگران مخفی کرده اید و دوست ندارید اطرافیانتان از آن باخبر شوند . شما در حال تلاش کردن برای ترک این عادت ها هستید ولی هنوز موفق به این کار نشده اید.

شیرین خوردن دیگران

اگر در خواب ببینید که کسانی در حال خوردن شیرینی هستند و شما آنها را تماشا می کنید به این معنی است که از رفتار و کارهای دیگران مدام انتقاد می کنید در حالی که خودتان هیچ اقدام عملی برای پیشبرد کارهایتان ندارید و انتقاداتی که به آنها می کنید بیشتر بخاطر حسادت شماست و در حالت عملی خودتان نمی توانید به توصیه هایی که به دیگران می کنید عمل کنید. تعبیر خواب شیرینی خامه ای معمولا خوب است تعبیر خواب شیرینی خامه ای معمولا خوب است

تعبیر خواب پختن شیرینی

اگر در خواب ببینید که شیرینی پخته اید و از آن می خورید به این معنی است که شما تلاش بسیاری برای به موفقیت رسیدن انجام داده اید و در حال حاضر تلاش های شما در حال نتیجه دادن هستند و شما از این بابت بسیار خوشحال و راضی هستید . اگر شیرینی می پزید ولی از آن نمی خورید به این معنی است که شما فرد شکاک و بدبینی هستید و همین رفتار شما باعث شده است تا تلاش هایی که برای پیشرفت انجام می دهید ، اکثرا بی نتیجه بمانند.

خوردن شیرینی شکلاتی در خواب

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن شیرینی شکلاتی هستید معمولا به معنی سود مالی و رفاه مالی است .ممکن است کار جدیدی شروع کرده اید و یا ترفیع رتبه گرفته اید . تعبیر خواب خوردن شیرینی میوه ای تعبیر خواب خوردن شیرینی میوه ای

دیدن جعبه شیرینی

جعبه شیرینی در خواب می تواند نشانه وجود لحظات لذت بخش و شیرین در زندگی شما باشد . اتفاق خوبی برای شما افتاده است و یا منتظر اتفاق خوبی هستید که بزودی قرار است بیافتد.

خوردن شیرینی با فرد دیگر

اگر در خواب ببینید که با کسی در حال شیرینی خوردن هستید نشانه خوبی است و معمولا نشانه این است که شما کسی را دوست دارید و در کنار او احساس خوشحالی و خوشبختی می کنید.

گرفتن شیرینی از دست کسی

اگر در خواب ببینید که کسی به شما شیرینی داد و شما آن را خوردید به این معنی است که کسی یا کسانی کاری برای شما انجام داده اند که موجب خوشحالی شما شده است .

تعبیر خواب خوردن شیرینی خشک

اگر در خواب ببینید در حال خوردن شیرینی خشک و سخت هستید به این معنی است که برای رسیدن به آرامش و آرزوهایتان ، در حال طی کردن مسیر بسیار سختی هستید.

خوردن شیرینی ترش و یا بد مزه در خواب

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن شیرینی بد مزه و یا ترش هستید معمولا نشانه خوبی نیست و نشانه ناراحتی و یا حتی افسردگی شماست . خوردن شیرینی شکلاتی در خواب نشانه یک لذت گناه آلود است خوردن شیرینی شکلاتی در خواب نشانه یک لذت گناه آلود است

معنی های قدیمی در این مورد 

تعبیر خواب شیرینی خامه ای

معبرین ایرانی در این مورد می گویند : خوردن شیرینی خامه ، کیک ، رولت ، نان خامه ای ، لطیفه و هر نوع شیرینی که دارای خامه باشد ، در خواب نشانه خوبی است . اگر خامه شیرینی بر روی زمین بریزد نشان دهنده غم بعد از یک دوره شادی است .

نظر ابن سیرین در مورد خواب شیرینی

دیدن این خواب به معنی شادی و مال حلال است . اگر در خواب ببینی که کسی به تو شیرین داد و تو از آن خوردی به معنی رسیدن مال بدون دردسر است .

نظر امام جعفر صادق در مورد شیرینی در خواب

 • مال و پول حلال از راه درست است
 • منفعت و سود
 • علم و دانایی
 • فرهنگ
 • ثنا و مدح نیکو
 • کنیزی زیبا

نظر حضرت یوسف  :

دیدن شیرینی در خواب ، زن است . نظر منوچهر مطیعی در مورد این خواب
 •  این خواب نشانه مال و ثروت است .
 • اگر در خواب ببینی که از قنادی شیرینی خریدی به معنی این است که کسی تو را فریب خواهد داد و بعدا نتیجه این فریب را خواهی دید .
 • دیدن جعبه شیرینی در خواب نشانه انجام کار بیهوده است .
 • دیدن رولت خامه ای در خواب خوب است مخصوصا اگر خوشمزه و تازه باشد.
 • دیدن شیرینی شکلاتی در خواب نشانه یک لذت گناه آلود است . شما به دنبال هوس های خود می روید و ضرر آن را خواهید دید و دچار غم خواهید شد.
 • تعارف کردن شیرینی شکلاتی به کسی در خواب نشانه این است که کاری انجام خواهی داد که باعث ناراحتی دیگران خواهد شد.
نظر آنلی بیتون در این مورد :
 • دیدن شیرینی در خواب به این معنی است که یک فرد حقه باز ، از شما کلاهبرداری خواهد کرد.
 • اگر کسی به شما شیرینی بدهد و شما آن را بخورید به این معنی است که روابط اجتماعی شما بهتر می شود.
 • اگر دختری در خواب ببیند که در حال پختن شیرینی است به این معنی است که می خواهد کسی را فریب بدهد ولی موفق به این کار نمی شود.
کارل گوستاو یونگ در این مورد می گوید :
 1. خوردن شیرینی در خواب نشانه هوسرانی و لذت های گناه آلود و ممنوع است .
 2. احتمالا عاشق شده اید
 3. اگر در خواب ببینید که به جنس مخالف شیرینی می دهید و یا از او شیرینی می گیرید و می خورید به معنی تمایل شما به داشتن رابطه جنسی است .

سایر تعبیر خواب ها در این مورد :

 • پختن شیرینی در خواب نشانه زیاده خواهی و تلاش بسیار زیاد شما برای رسیدن به رفاه و آسایش است که به احتمال زیاد به زودی به این آسایش خواهید رسید.
 • اگر دختری در خواب ببیند که در حال پختن شیرینی است به احتمال زیاد به زودی خبرهای خوبی خواهد شنید و حتی ممکن است خواستگار داشته باشد.
 • اگر مردی این خواب را ببیند به این معنی است که کسب و کار جدیدی شروع کرده است .
 • فروختن شیرینی در خواب نشانه مشکلات مالی است .

شیرینی تازه

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن شیرینی تازه و حتی گرم هستید به معنی پیشرفت کردن در کار و زندگی است . دیدن شیرینی خام نشانه این است که شما به موفقیت و آسایش بسیار نزدیک شده اید. دیدن شیرینی خیلی بزرگ در خواب نشانه شنیدن خبر بسیار خوبی است که انتظار آن را ندارید.شیرینی فاسد و گندیده به معنی وجود کسی در زندگی شماست که جلوی پیشرفت شما را گرفته است و آسایش روحی شما را نابود کرده است .

انواع شیرینی در خواب

 • شیرینی نارگیلی به معنی رسیدن به اهداف سخت است که برای رسیدن به آن تلاش بسیار زیادی کرده اید.
 • شیرینی میوه ای بستگی به میوه آن دارد و اینکه آیا رسیده است و در فصل آن است یا خیر.
 • شیرینی گردویی پول و مال و ثروت بسیار زیاد است .
سایر مطالب مرتبط : تعبیر خواب برف تعبیر خواب نوزاد تعبیر خواب دندان تعبیر خواب سگ ب-ت-29-01
پختن شیرینی تلاش بسیاری برای به موفقیت رسیدن انجام داده اید و در حال حاضر تلاش های شما در حال نتیجه دادن هستند
شیرینی شکلاتی به معنی سود مالی و رفاه مالی است .ممکن است کار جدیدی شروع کرده اید و یا ترفیع رتبه گرفته اید
خوردن شیرینی خشک برای رسیدن به آرامش و آرزوهایتان ، در حال طی کردن مسیر بسیار سختی هستید
شیرینی خامه ای اگر خامه شیرینی بر روی زمین بریزد نشان دهنده غم بعد از یک دوره شادی است
شیرینی تازه به معنی پیشرفت کردن در کار و زندگی است . دیدن شیرینی خام نشانه این است که شما به موفقیت و آسایش بسیار نزدیک شده اید
نظرات: 0 مشاهده