تعبیر خواب خواهر - لیست 29 معنی مختلف

دیدن خواب خواهر معمولا مثبت است و معنی خوبی دارد مگر اینکه در خواب ببینید که خواهرتان با شما مشکلی دارد و یا خواب بدی در این مورد ببینید . در اکثر کشورها ، خواب خواهر را خوب و مثبت معنی می کنند و نشانه پیشرفت و رفاه و سلامتی می دانند .

تعبیر خواب خواهر - لیست 29 معنی مختلف

 

تعبیر خواب خواهر

اگر در خواب خواهرتان را ببینید و یا اگر خواهر ندارید اگر در خواب ببینید که خواهر دار شده اید می تواند به معنی سلامتی ، رفاه و حس خوشبختی شما باشد ، بخصوص اگر در زمان دیدن این خواب حس خوبی نسبت به آن داشته باشید . اگر در خواب ببینید که خواهرتان کودک است و از او نگهداری و مراقبت می کنید می تواند به این معنی باشد که رابطه عشقی خوبی عشقتان دارید .

تعبیر خواب پیر شدن خواهر

اگر در خواب ببینید که خواهرتان پیر و ناتوان شده است می تواند به این دلیل باشد که خبر بدی دریافت کرده اید و یا احساس شکست و ناامیدی می کنید .

تعبیر بیماری خواهر

دیدن بیماری خواهر در خواب معمولا معنی خوبی ندارد . ممکن است به تازگی عزیزی را از دست داده اید و یا یکی از اطرافیانتان فوت کرده است . یا ممکن است مریض بدحال دارید و مدام نگران سلامتی او هستید و نگرانید که او را ار دست بدهید. در هر صورت دیدن بیماری خواهر در خواب اصلا خوب نیست .

تعبیر خواب خواهر مرده

دیدن مردن خواهر در خواب معمولا معنی خوبی دارد و نشان دهنده احساس آزادی و امنیت و رفاه مالی است .به احتمال زیاد یک پیشنهاد خوب کاری دریافت کرده اید و تصمیم دارید این پیشنهاد را قبول کنید و حس می کنید این شغل می تواند آینده مالی شما را تضمین کند. یا ممکن است کسی به شما پیشنهاد رابطه عاشقانه داده است و شما از ته دل دوست دارید که این پیشنهاد را قبول کنید.

تعبیر خواب کشتن خواهر

اگر در خواب ببینید که خواهرتان را کشتید می تواند به این معنی باشد که به کسی خیانت کرده اید و یا در حال برنامه ریزی برای خیانت کردن به کسی هستید . از این بابت نگرانید و می ترسید که اگر این خیانت لو برود ، برایتان دردسر درست خواهد کرد. از طرفی نمی توانید جلوی خودتان را بگیرید و تصمیم دارید حتما این کار را انجام دهید و از این که به کسی خیانت می کنید به هیچ عنوان مشکلی ندارید و شاید خوشحال هم هستید . معنی این خواب از نظر روانشناسان ترکیه

دیدن خواب خواهر کسی در کارهای شما دخالت می کند و شما را آزار می دهد
داشتن دو خواهر به این معنی است که کنترل زندگی را از دست داده اید و سردرگم شده اید .
دیدن یک فرد غریبه به شکل خواهر کسی می خواهد سر شما کلاه بگذارد
دعوا کردن با خواهر کسی به شما تهمت زده و اعتبار شما را در بین اطرافیانتان از بین برده است
داشتن خواهر بزرگتر استرس و اضطراب شدیدی دارید
داشتن خواهر کوچکتر شما برای انجام کارهای مهم معمولا به کمک احتیاج دارید و به تنهایی نمی توانید این کارها را انجام دهید
تعبیر خواب خواهری که تازه متولد شده است احساس خوشبختی می کنید
دیدن عروسی خواهر به آرزویتان رسیده اید و احساس آرامش می کنید
بارداری خواهر منتظر خبرهای خوبی هستید
زایمان کرده باشد سود خوبی از کسب و کارتان کسب کرده اید

  مطالب مرتبط :

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب گل

تعبیر خواب پرنده

نظرات: 1 مشاهده