تعبیر خواب تراشیدن مو با تیغ - 29 معنی مختلف

تراشیدن مو در خواب می تواند معانی مختلفی داشته باشد که با توجه به جنسیت فرد و اعتقادات او می تواند متفاوت باشد. برای مثال تراشیدن موی سر در بین مردان رایج تر از زنان است و تراشیدن موی سر زنان می تواند برای بسیاری از آنها ناراحت کننده باشد. یا برای مثال تراشیدن موی ریش در بین بسیاری از مردان رایج است ولی همین کار می تواند برای افراد معتقد ، ناراحت کننده باشد. در ادامه این مطلب به برخی از معانی دیدن تراشیدن مو با تیغ در خواب اشاره خواهد شد.

تعبیر خواب تراشیدن سر با تیغ

این خواب می تواند معانی مختلفی داشته باشد که به جزئیات خوابی که دیده اید بستگی دارد .برای مثال : تراشیدن موی سر و کچل کردن می تواند نشانه ای از فروتنی شما باشد. شما فرد بسیار مهربان و خیرخواهی هستید و دیگران را بسیار دوست دارید. به طور کلی فرد خودنما و مغروری نیستید و این رفتار شما باعث محبوبیت شماست . تعبیر خواب تراشیدن موی سر امام صادق / تراشیدن موی سر زن چیست / موی سر پسر بچه /خواب تراشیدن موی سر در ماه حرام/ / موی سر مرده / موی سر زن از ته / موی سر توسط دیگران تعبیر خواب تراشیدن موی سر در حال گرفتن تصمیمات مهمی هستید اگر در خواب ببینید که در حال تراشیدن موی سر خود هستید و خودتان را کچل کردید می تواند به این معنی باشد که در یک دوراهی بزرگ قرار دارید و باید تصمیم بسیار مهمی برای زندگیتان بگیرید . در برخی از موارد این خواب نشانه این است که در گذشته تصمیم اشتباهی گرفته اید و در حال حاضر از بابت آن بسیار پشیمان هستید. در هر صورت این خواب می تواند نشانه حس پشیمانی و حتی عصبانیت شما باشد. ممکن است در حال تغییر هستید در برخی از موارد ، تراشیدن موی سر با تیغ می تواند نشانه سعی شما برای از فراموش کردن خاطرات بد گذشته باشد . شما تصمیم گرفته ای گذشته خودتان را کنار گذاشته و با تغییر شخصیتتان ، آینده خودتان را بخوبی بسازید. در حال حرکت به مرحله جدیدی از زندگی هستید این خواب در برخی از موارد به این معنی است که در حال ایجاد تغییر بزرگی در زندگی هستید و این تغییر برای شما بسیار سخت بوده و در حال حاضر اضطراب و استرس بسیار شدیدی دارید. اعتماد بنفس بالایی دارید تراشیدن مو و کچل کردن معمولا برای بسیاری از افراد خوشایند نیست و سخت است . به همین دلیل برخی از معبرین اینگونه برداشت می کنند که دیدن خواب تراشیدن مو و کچل کردن به معنی داشتن اعتماد بنفس بالا برای گرفتن تصمیمات سخت است . تعبير خواب كوتاه كردن موي سر توسط دیگران / كوتاه كردن مو مرد /در خانه / كوتاه كردن موي سر دختر / توسط ارايشگر / تعبیر خواب کوتاهی مو امام صادق تعبير خواب كوتاه كردن موي سر

تعبیر خواب ریختن موی سر و کچل شدن

اگر در خواب ببینید که موهای سرتان در حال ریختن است می تواند به این معنی باشد که شما ایده ها و خلاقیت های خوبی در کار و زندگی دارید ولی برای به تحقق رساندن آنها به خوبی تلاش نمی کنید و قبل از موفقیت ، این ایده ها را با دیگران مطرح می کنید و در بسیاری از موارد آنها یا ایده شما را دزدیده و نتیجه می گیرند و یا جلوی به نتیجه رسیدن شما را می گیرنند . شما احساس می کنید دیگران جلوی پای شما سنگ اندازی می کنند و دلیل نرسیدن شما به آرزوهایتان ، کارشکنی های اطرافیانتان است . اگر مرد هستید و بعد از ریختن موهایتان آرزو کردید که کاش بیشتر به سلامت موی خودتان رسیدگی می کردید به این معنی است که دچار مشکلات مالی شده اید و احساس می کنید در گذشته کم کاری هایی داشته اید که باعث این مشکلات شده اند. اگر یک زن در خواب ببیند که کچل شده است به این معنی است که از بابت زیبایی احساس کمبود می کنید و نگران هستید که آثار پیری در چهره شما نمایان شده باشد . شما در مورد اینکه دیگران از بابت ظاهری در مورد شما چه قضاوتی می کنند نگرانید. تعبیر خواب ریختن موی سر و کچل شدن تعبیر خواب ریختن موی سر و کچل شدن

معنی این خواب از نظر معبرین قدیمی

لوک اویتنهاو در این مورد می گوید : اگر در خواب ببینی که موهای خودت را بیش از حد کوتاه کردی و یا تراشیدی و کچل کردی به معنی یک عزاداری در خانواده است . این خواب در حالت کلی نشانه غم و اندوه است . آنلی بیتون در این مورد می گوید : اگر مردی در خواب ببیند که موهای سر خود را کوتاه می کند به این معنی است که به دلیل دست و دل بازی بیش از حد و کمک مالی به دیگران ، فقیر خواهد شد. اگر در خواب ببیند که موهایش کوتاه شده است نشانه ناامیدی و اضطراب است . اگر در خواب ببینی که موهای خودت را با تیغ از ته تراشیدی و کچل شدی به این معنی است که پول هایت را برای دوستان و آشنایان خرج کرده ای و فقیر خواهی شد. کارل گوستاو یونگ در این مورد می گوید : اگر در خواب ببینی که موهایت را کوتاه کردی و یا کچل شده ای به معنی از دست دادن قدرت و احترام است .

نظر امام صادق در مورد تراشیدن موی سر و کچل شدن :

 • به حج می روی
 • مسافرت می روی
 • مقام و منزلت است
 • امنیت
 • مال و ثروت

نظر حضرت یوسف در مورد کچل شدن :

نشانه رهایی از غم و اندوه است .

نظر محمد ابن سیرین در مورد کچل شدن

اگر در خواب ببینی که موهایت را تراشیدی و کچل شدی به معنی رهایی از غم و اندوه است . اگر زنی در خواب ببینید که موهایش را از دست داده است و یا با تیغ تراشیده است به معنی از دست دادن زیبایی است . سایر مطالب مشابه : تعبیر خواب نوزاد تعبیر خواب دندان تعبیر خواب سگ تعبیر خواب بارداری  
نظرات: 3 مشاهده