کیت اندوتوکسین چیست ؟ روش های انجام آزمون سنجش اندوتوکسین

آزمایش اندوتوکسین ازمهمترین آزمایش های کنترل کیفیت می باشد

امروزه به صورت گسترده ایی توسط شرکت های دارویی، تجهیزات و صنایع پزشکی به کار می رود تا اطمینان حاصل شود که محصولاتی مانند داروهای تزریقی،واکسن ها و دستگاه های پزشکی عاری از آلودگی توکسین باکتریایی می باشد از این رو شرکت آنیل ژن با دارا بودن کیت سنجش اندوتوکسین در حساسیت های مختلف ،لوله های انجام آزمایش،بافر های عاری از پایروژن، آب های عاری از پایروژن از کمپانی لونزا و اندوسیف توانسته نیاز بسیاری از جوامع دارویی و پزشکی را تامین نمایند. اندوتوکسین چیست؟ اندوتوکسین یکی از اجزای اصلی دیواره سلولی باکتریهای منفی گام است و مهمترین واسطه کننده میترولیس سپسیس است. سطح بالای اندوتوکسین اغلب باعث ایجاد تب وتغییرات در تعداد گلبول های سفید و دربرخی موارد باعث شُک قلب و عروق میشود از این رو دارو ها در مراحل نهایی و فرمول بندی با کیت تشخیص اندوتوکسین سنجیده می شوند. آزمایش اندوتوکسین ازمهمترین آزمایش های کنترل کیفیت می باشدآزمایش اندوتوکسین ازمهمترین آزمایش های کنترل کیفیت می باشد آزمایش اندوتوکسین ازمهمترین آزمایش های کنترل کیفیت می باشد

روش های انجام آزمون سنجش اندوتوکسین.

۱ -ژل کلات ۲ -کروموژنیک ژل کلات : در روش ژل کلات از دومدل کیت (مولتی و سینگل ) تست استفاده میگردد ، این روش سریع ترین و ساده ترین روش تست میباشد که در آن فقط وجود یا عدم وجود اندوتوکسین در یک حساسیت خاص مشخص میگردد این روش معمولا جوابدهی و دقت بالایی دارد و نیاز به تجهیزات گران قیمت آزمایشگاهی نمیباشد . شایع ترین حساسیت های مورد استفاده در این روش 0.125EU/ml و 0.25 میباشد ‌. کروموژنیک : در این روش که معمولا به صورت کمی میباشد میزان اندوتوکسین در یک بازه مشخص میگردد و نتیجه ی آزمایش به صورت یک عدد ثابت مشخص میگردد ، در این روش به دستگاههایی از جمله اسپکتوفتومتر و..... نیاز است کمپانی های لونزا و اندوسیف دارای کیت های انجام هر دو آزمون میباشد.
نظرات: 0 مشاهده