تعبیر خواب کلاه - بیش از 24 معنی مختلف و متفاوت

دیدن کلاه در خواب معمولا در بین خانم ها رایج تر از آقایان است و در اکثر اوقات دو معنی ثابت دارد. 1- پنهان کردن چیزی و  2- جلب توجه . ولی با توجه به جزئیات خوابی که دیده اید می تواند معانی متفاوت تری نیز داشته باشد.

تعبیر خواب کلاه

تا جایی که می توانید سعی کنید جزئیات بیشتری از خواب را به یاد بیاورید . آیا در حال خریدن کلاه بودید ؟ کس دیگری کلاهی به شما هدیه داد ؟ کلاه فرد دیگری را به سر گذاشته بودید ؟ آیا تازه و نو بود یا کهنه و خراب ؟ همه این موارد می تواند در زمان معنی کردن مهم باشد. تعبیر خواب کلاه - بیش از 24 معنی مختلف و متفاوت تعبیر خواب کلاه - بیش از 24 معنی مختلف و متفاوت

تعبیر خواب کلاه های زیاد

اگر در خواب ببینید که کلاه های زیادی دارید به این معنی است که احساس ناامنی می کنید. به اطرافیانتان اعتماد ندارید و حس می کنید که آنها با شما رو راست نیستند و جلوی پیشرفتتان را گرفته اند. به احتمال زیاد در محیط کاری دچار مشکل شده اید و با کسانی همکاری می کنید که هر لحظه ممکن است سرتان کلاه گذاشته و ضرر مالی به شما وارد کنند. اگر این کلاه ها در رنگ های مختلف بودند به این معنی است که نمی دانید به کدام یک از اطرافیانتان می توانید اعتماد کنید.حتی زمانی که پیشنهاد کاری بسیار خوب و جذابی به شما می شود ، احساس می کنید که حقه ای در کار است و کسی برای شما دام پهن کرده است . شما دوست دارید که در کارهای مالی استقلال داشته باشید و کسی در تصمیم گیری های مهم مالی و شغلی ، در کار شما دخالت نکند.

خریدن کلاه جدید

اگر در خواب ببینید که در حال خرید کلاه جدید هستید به این معنی است که در کاری موفق شده اید و احساس خوش شانسی می کنید.

خریدن کلاه گران قیمت

شما دوست دارید موفقیت هایتان را به دیگران نشان دهید.اعتماد به نفس خوبی دارید ولی دوست دارید خودنمایی کنید. شما در مورد اینکه دیگران در موردتان چگونه فکر می کنند و پشت سرتان چه حرفهایی می زنند بسیار حساس هستید.در برخی از موارد ممکن است برای جلب نظر دیگران ، کارهایی را انجام دهید که از ته دل دوست ندارید.

تعبیر خواب کلاه خراب و کثیف

شما فرد فروتنی هستید و حتی اگر به موفقیت هایی برسید دوست ندارید که دیگران از آن خبردار شوند. زیاد اهل پز دادن و خودنمایی نیستید و سرتان به کار خودتان گرم است . نظر و قضاوت های دیگران برای شما هیچ اهمیتی ندارد و به همین دلیل آرامش روحی خوبی دارید.

افتادن کلاه از سر

این خواب در اکثر موارد تعبیر خوبی ندارد. شما اسراری داشته اید که لو رفته است . به احتمال زیاد این یک راز کاری بوده و لو رفتن آن می تواند مشکلاتی برایتان ایجاد کند. شما در حال حاضر احساس آسیب پذیری و بی دفاع بودن می کنید .

دور انداختن و از بین بردن کلاه در خواب

اگر در خواب ببینید که کلاه را دور می اندازید و یا به هر طریقی نابود می کنید می تواند به این معنی باشد که حرفی و یا رازی در دلتان وجود دارد که دیگر نمی توانید آن را حفظ کنید و دلتان می خواهد که این راز برملا شود و شما خلاص شوید. تعبیر خواب کلاه بافتنی سفید /کلاه پشمی سیاه / کلاه سبز رنگ /کلاه برای زن حامله / کلاه اهنی تعبیر خواب خرید کلاه بافتنی / تعبیر خواب خرید کلاه بافتنی

معنی های قدیمی در این مورد

نظر ابن سیرین در مورد خواب کلاه :

دیدن کلاه در خواب عزت و جاه است . هر چقدر ارزش کلاه بالاتر باشد ، عزت تو بیشتر است . اگر کلاه لبه دار در خواب ببینی به این معنی است که برای پادشاه و حکومت کار می کنی.

نظر امام جعفر صادق در مورد کلاه‌ :

دیدن کلاه در خواب شش وجه دارد : ریاست ، بزرگی ، حکومت ، عزت ، مقدار و منزلت ابراهیم کرمانی در این مورد می گوید : دیدن کلاه سیاه در خواب سود و منفعت است.

دیدن کلاه سفید در خواب

اگر در خواب ببینی که کلاه سفید بر سر گذاشته ای به معنی دین و ایمان و پاکی توست .

دیدن کلاه سبز

اگر در خواب ببینی که کلاه سبز رنگ بر سر گذاشته ای نشانه طاعت و عبادت خداوند است .

دیدن کلاه قرمز

اگر در خواب ببینی که کلاه قرمز بر سر گذاشته ای به این معنی است که دین و ایمان تو دچار مشکل شده است . دیدن کلاه زرد در خواب نشانه بیماری و ضعف است .

دیدن کلاه گران قیمت و جواهر دار

یعنی به اندازه ارزش آن کلاه ، به مقام و بزرگی خواهی رسید . اگر ببینی که این کلاه از سرت به زمین افتاد به این معنی است که حکومت تمام اموال تو را مصادره می کند.

تعبیر خواب کلاه بافتنی زنانه :

شیخ طوسی در این مورد می گوید : اگر در خواب ببینی که کلاه می بافی و یا کلاه بافتنی بر سر می گذاری به این معنی است که کار و مسئولیت سختی بر عهده تو گذاشته خواهد شد و تو این مسئولیت را می پذیری . مطالب مرتبط : تعبیر خواب مار تعبیر خواب دندان تعبیر خواب بارداری ب-ت-26-01
کلاه های زیاد احساس ناامنی می کنید. به اطرافیانتان اعتماد ندارید و حس می کنید که آنها با شما رو راست نیستند و جلوی پیشرفتتان را گرفته اند
خریدن کلاه در کاری موفق شده اید و احساس خوش شانسی می کنید
کلاه گران دوست دارید موفقیت هایتان را به دیگران نشان دهید.اعتماد به نفس خوبی دارید ولی دوست دارید خودنمایی کنید
کلاه خراب شما فرد فروتنی هستید و حتی اگر به موفقیت هایی برسید دوست ندارید که دیگران از آن خبردار شوند. زیاد اهل پز دادن و خودنمایی نیستید و سرتان به کار خودتان گرم است
کلاه سبز اگر در خواب ببینی که کلاه سبز رنگ بر سر گذاشته ای نشانه طاعت و عبادت خداوند است
نظرات: 0 مشاهده