تعبیر خواب سیر - 43 معنی دیدن یا خوردن سیر در خواب

دیدن سیر در خواب چندان رایج نیست و در اکثر اوقات معنی خاصی ندارد.برای اینکه بتوانید خوردن یا دیدن سیر در خواب را معنی کنید باید تا جایی که می توانید ، جزئیات بیشتری از خواب خود را به یاد بیاورد.

تعبیر خواب سیر

بسیاری از معبرین غربی دیدن خواب سیر را با غم و اندوه در ارتباط می دانند.در برخی از موارد دیدن سیر در خواب با برخی از بیماری ها در ارتباط دانسته شده است. گاهی دیده شده است که قبل از شروع بیماری سرماخوردگی فرد، خواب خوردن سیر می بیند.این بیماری معمولا جای نگرانی ندارد و در عرض چند روز به صورت خودبخود درمان می شود. تعبیر خواب سیر - 43 معنی دیدن یا خوردن سیر در خواب تعبیر خواب سیر - 43 معنی دیدن یا خوردن سیر در خواب
خوردن سیر در خواب می تواند از موقعیت خوب اجتماعی شما خبر دهد.اگر در خواب ببینید که همراه با غذا ، سیر می خورید به این معنی است که موفقیت های مالی خوبی در شغلتان کسب کرده اید.

تعبیر خواب بوی سیر

اگر در خواب بوی سیر را احساس کنید به این معنی است که نگران امنیت شغلی و یا سلامت خودتان هستید.احتمالا یکی از اطرافیان شما در حال آسیب رساندن مالی و جانی به شماست و به هر دلیلی نمی توانید او را از خود دور کنید. در این مورد باید بسیار بی رحمانه عمل کرده و هر چه سریع تر او را از زندگی خودتان بیرون کنید. اگر به طلسم و جادو اعتقاد دارید به احتمال زیاد دچار مشکلات زیادی در زندگی شده اید که دلیلی برای آنها پیدا نمی کنید.نمی دانید که بدبیاری های زیاد، چرا پشت سر هم برای شما اتفاق می افتد. کم کم به این فکر افتاده اید که کسی شما را طلسم کرده است .

دیدن سیر در خواب

اگر در خواب سیر ببینید ولی از آن نخورید می تواند به این معنی باشد که بیمار هستید و برای سلامتی خودتان تلاش می کنید. بزودی بیماری شما بهبود پیدا می کند.

خوردن سیر خام بدون غذا

اگر در خواب ببینید که سیر خام را بدون غذا می خورید به این معنی است که مشکلات زیادی در زندگی دارید ولی با شجاعت و قدرت تمام در حال مقابله با انها هستید. اگر ببینید که با خوردن سیر خام در حال اشک ریختن هستید به این معنی است که شما از مقابله کردن با این مشکلات خسته شده اید و توان ادامه دادن این راه را ندارید.

تعبیر خواب غذا پختن با سیر

اگر در خواب ببینید که در حال آشپزی کردن و درست کردن غذا با سیر هستید نشان دهنده این است که شما دوست دارید تغییرات زیادی در زندگی خودتان ایجاد کنید تا راحت تر زندگی کنید. این خواب نشان می دهد که شما از شرایط فعلی زندگی خودتان چندان رضایت ندارید و از آینده خودتان مخصوصا از بابت مالی نگران هستید. احساس می کنید به کسی نیاز دارید که از شما حمایت کرده و در راه رسیدن به آرزوههایتان به شما کمک کند.

تعبیر خواب کاشت سیر

اگر در خواب ببینید که در حال کاشت سیر هستید به این معنی است که برای رسیدن به آرامش و موفقیت سخت تلاش می کنید و امیدوار هستید که در آینده نزدیک نتیجه این تلاش های خودتان را ببینید . شما فردی هستید که دوست دارید بیشتر با افراد موفق رفت و آمد کنید تا از تجربیات آنها استفاده کرده و موفق شوید. شما از دیدن زندگی خوب و شاد این افراد بسیار خوشحال شده و انگیزه می گیرید تا بیشتر تلاش کنید. تعبیر خواب سیر ترشی تعبیر خواب سیر ترشی
تعبیر خواب های قدیمی در مورد سیر
  • اگر زنی در خواب ببیند که سیر می خورد نشانه آماده بودن او برای بارداری است .
  • دیدن سیر در خواب نشانه سلامت است .
  • مال حرام است که خیری ندارد و به زودی از دست خواهد رفت
  • رنج و غم و اندوه است و بلا و تباهی به همراه دارد.
  • این خواب فقط برای بیمار خوب است ولی اگر فرد سالمی این رویا را ببیند بیمار می شود.
  • منوچهر مطیعی می گوید : این خواب نشانه شهوت و بدنامی است .
  • اگر دختری این خواب را ببیند ازدواج می کند

امام صادق در مورد خواب سیر می فرماید :

دیدن سیر در خواب 5 وجه دارد : مال حرام ، سخن بد و زشت ، غمگین شدن ، گریه کردن ، رنج و سختی زیاد .

تعبیر خواب سیر ترشی

اگر در خواب ببینی که ترشی سیر درست کرده ای و یا در حال خوردن سیرترشی هستی به این معنی است که رشوه گرفته ای و از مال حرام برای خانه خرید کرده ای و همه می دانند که تو از مال حرام این ثروت را جمع کرده ای. برخی دیگر از معبرین اسلامی در مورد سیر ترشی گفته اند که این خواب نشان دهنده این است که کسی را آزرده ای و او برای آسیب زدن و انتقام گرفتن از تو در حال کشیدن نقشه است . او با استفاده از نقشه قبلی به شما آسیب خواهد رساند که این آسیب می تواند مالی و یا حتی جانی باشد. بهتر است صدقه بدهید.

دیدن پوست کندن سیر در خواب

اگر در خواب ببینی که در حال پوست کندن سیر هستی به این معنی است که خبر بدی به تو داده شده است که باعث ناراحتی زیاد تو شده است.اگر آن سیر را بخوری ، پشت سر دیگران حرف می زنی.

بوته سیر در خواب

کندن بوته سیر و خوردن سیر تازه در خواب نشانه مال حرام است .اگر در خواب ببینی کسی بوته سیر به تو داد نشانه این است که کسی به تو پولی داده است که حاصل کار حرام است .

دیدن برگ سیر در خواب

اگر در خواب ببینی که در حال خوردن برگ و یا ساقه سیر هستی به این معنی است که با حرف هایت باعث ناراحتی و آزرده شدن اطرافیانت شده ای.

تعبیر خواب خوردن سیر با پیاز

اگر در خواب ببینی که همراه غذا در حال خوردن سیر و پیاز هستی به این معنی است که پشت سر بقیه زیاد حرف می زنی . این خواب همچنین نشان دهنده وجود مال حرام در بین اموال توست .
نظرات: 7 مشاهده