تعبیر خواب خوابیدن - بیش 24 معنی مختلف برای خوابیدن در خواب

عبارت «تعبیر خواب خوابیدن در خواب» کمی عجیب است !! این خواب می تواند معانی بسیار مختلفی داشته باشد که می تواند کاملا متفاوت نیز باشد. این خواب از آن مواردی است که برای معنی کردن آن باید تا جایی که می توانید ، جزئیات خواب خود را به خاطر بیاورید.

تعبیر خواب خوابیدن

اگر در خواب ببینید که خوابیده اید

اگر ببینید که خواب بودید و ناگهان از خواب بیدار شدید ، به این معنی است که شما در زندگی روزمره معمولا خودتان را مسئول شکست ها و ناراحتی های احتمالی می دانید و تمام گناه ها را خودتان به گردن می گیرید. شما در مورد خودتان بسیار بی رحم هستید و این مورد باعث افزایش استرس در زندگی شما شده است . اگر این روال را ادامه بدهید می تواند باعث کاهش اعتماد بنفس شما شود.این خواب به شما هشدار می دهد که کمی در مورد خودتان مهربان تر رفتار کنید .

اگر در خواب ببینید در کنار دشمن خود خوابیده اید

اگر ببینید که در کنار کسی خوابیده اید که او را دوست ندارید و یا حتی از او متنفر هستید می تواند به این معنی باشد که شما حس می کنید توسط دشمنان و کسانی که شما را دوست ندارند احاطه شده اید. ممکن است در محیط کاری خود مشکل دارید و از همکاران  و یا شرکای خودتان راضی نیستید.شما نمی توانید به اطرافیان خودتان اعتماد کنید و مدام حواستان جمع است تا از طرف آنها آسیبی به شما نرسد و یا به شما خیانت نکنند. احساس می کنید کسی برای شما نقشه ای چیده است . تعبیر خواب خوابیدن - بیش 24 معنی مختلف برای خوابیدن در خواب تعبیر خواب خوابیدن - بیش 24 معنی مختلف برای خوابیدن در خواب

تعبیر خواب خوابیدن در رختخواب

اگر در خواب ببینید که در یک رختخواب و یا تخت خواب راحت خوابیده اید به این معنی است که شما از آرامش روحی خوبی برخوردار هستید و احساس راحتی و خوشحالی می کنید. احتمالا هدفی در ذهن خود داشته اید که به آن هدف رسیده اید و خوشحال هستید. می توان گفت که در حال حاضر خیال شما راحت است .

تعبیر خواب خوردن قرص خواب

خوردن قرص خواب آور در خواب به این معنی است که شما واقعیت های زندگی خودتان را نادیده می گیرید چرا که نمی خواهید قبول کنید که شکست خورده اید . برای مثال ممکن است احساس می کنید همسر شما در حال خیانت کردن است و علائمی در این مورد دیده اید ولی به عمد این علائم را نادیده می گیرید چرا که دوست ندارید با این واقعیت روبرو شوید.

تعبیر خوابیدن در تابوت

دیدن این خواب می تواند ترسناک باشد ولی نباید در مورد آن نگران باشید. اگر در خواب ببینید که در تابوت خوابیده اید به این معنی است که شما شدیدا احساس تنهایی می کنید.

تعبیر خوابیدن با یک غریبه

اگر در خواب ببینید که کسی کنار شما خوابیده است و شما او را نمی شناسید به این معنی است که شما شخصیت اصلی خودتان را از دیگران پنهان می کنید چرا که خودتان از شخصیت و روحیات خودتان خوشنود نیستید. شما می ترسید که اگر دیگران شخصیت واقعی شما را بشناسند ، ممکن است از شما دور شوند.

تعبیر خوابیدن در یک جای نامناسب

اگر در خواب ببینید در جایی خوابیده اید که اصلا راحت و مناسب نیست به این معنی است که شما در حال مبارزه باید بیماری و یا مشکل روحی هستید که زندگی شما را کمی سخت کرده است .

تعبیر خوابیدن در کیسه خواب

اگر در خواب ببینید که در کیسه خواب خوابیده اید به این معنی است که شما برای خودتان یک محدوده امن ترسیم کرده اید و به هیچ عنوان جرات ندارید از این محدوده خارج شوید. این کار شما باعث شده است که بسیاری از فرصت های خوب زندگی را از دست بدهید. با وجود اینکه این رفتار شما باعث شده است که دردسر و مشکل کمی داشته باشید ولی جلوی پیشرفت شما را کاملا گرفته است .

تعبیر خوابیدن در قبر

اگر در خواب ببینید که در قبر خوابیده اید می تواند به این معنی باشد که شما در ارتباط برقرار کردن با دیگران دچار مشکل شده اید و به هیچ عنوان ، اجتماعی نیستید.شما می خواهید اعتماد اطرافیان را به خودتان جلب کنید ولی در این کار موفق نشده اید. شما دوست دارید توانایی های خودتان را به دوستان و آشنایان نشان دهید ولی در این کار اصلا موفق نیستید و حس می کنید کسی روی شما حساب باز نمی کند.

تعبیر خواب خوابیدن با همسر

اگر در خواب ببینید که با همسر و عشق خودتان خوابیده اید ولی رابطه جنسی برقرار نمی کنید می تواند به این معنی باشد که شما از زندگی زناشویی خود احساس رضایت می کنید.شما احساس می کنید کسی را دارید که می توانید به او تکیه کنید و کاملا قابل اطمینان است. شما در کنار عشقتان احساس آرامش می کنید.

تعبیر خواب خوابیدن در منزل دیگری

اگر در خواب ببینید که در جایی به غیر از خانه خودتان خوابیده اید به این معنی است که شما چیزی را در زندگی خود تغییر داده اید که هنوز به این تغییر عادت نکرده ای و احساس آرامش نمی کنید. تعبیر های قدیمی در مورد خوابیدن نظر ابن سیرین در مورد تعبیر خواب خوابیدن ابن سیرین در این مورد می گوید : اگر در خواب ببینی که بر روی تخت خوابیده ای به این معنی است که عظمت و بزرگی خواهی یافت . اگر ببینی که روی زمین خوابیده ای به این معنی است که به یک مسافرت کاری خواهی رفت و سود و منفعت خواهی یافت . اگر در خواب ببینی کسی که مرده است ، خوابیده است به این معنی است که آن کسی که مرده ، به رستگاری رسیده است . نظر حضرت دانیال در مورد خوابیدن در خواب اگر در خواب ببینی که روی درختی خوابیده ای به این معنی است که بچه دار خواهی شد و نسل تو ادامه پیدا می کند. جابر مغربی در این باره می گوید اگر در خواب ببینی که بین مرده ها خوابیده ای به این معنی است که کاری انجام خواهی داد که در بین مردم به انجام آن کار مشهور خواهی شد .   سایر تعبیر خواب ها :
نظرات: 35 مشاهده