تعبیر خواب انجیر - 18 معنی «دیدن انجیر در خواب»

دیدن انجیر در خواب در ایران بسیار رایج است و می تواند حس بسیار خوبی برای بیننده خواب داشته باشد.این خواب هم مانند بسیاری از رویاهایی که در مورد میوه ها می بینیم در بسیاری از موارد کاملا بی معنی است. در موارد بسیار نادر اگر این خواب معنی داشته باشد ، معنی آن به شدت به جزئیات خوابی که دیده اید بستگی دارد. معمولا بعد از بیدار شدن از خواب به مرور و با گذشت زمان ، جزئیات خوابی که دیده ایم را فراموش می کنیم . به همین دلیل اگر معمولا تعبیر خوابهایتان برایتان مهم است برای فراموش نکردن خواب می توانید یک قلم و کاغذ در اتاق خوابتان داشته باشید تا اگر زمانی خوابی دیدید که معنی آن برایتان بسیار مهم بود ،‌به محض بیدار شدن هرآنچیزی را که به یاد می آورید به سرعت یادداشت کنید . در حالت کلی دیدن این خواب می تواند نمادی از حالات زیر باشد:
  1. یک خبر خوب و غافلگیر کننده دریافت کرده اید
  2. به یکی از اهداف و یا آرزوهایتان بسیار نزدیک شده اید
  3. احساساتتان را نادیده می گیرید
  4. حس می کنید که در مورد شما ناعدالتی شده است و حقتان را خورده اند
  5. و...
  تعبیر خواب انجیر - 18 معنی «دیدن انجیر در خواب» تعبیر خواب انجیر - 18 معنی «دیدن انجیر در خواب»

لیست تعبیر خواب انجیر

در ادامه این مطلب به برخی از خواب هایی که ممکن است در مورد انجیر ببینیم اشاره شده است .همیشه توصیه می شود قبل از معنی کردن خوابهایتان تا جایی که می توانید سعی کنید جزئیات بیشتری از آن را به یاد بیاورید و اگر چیز زیادی از آن را به یاد ندارید کلا آن را فراموش کرده و به فکر تعبیر کردن این خواب نباشید.

تعبیر خواب یک سبد انجیر

اگر در خواب ببینید که یک سبد انجیر دارید می تواند به این معنی باشد که این روزها منتظر یک خبر خوب هستید. خبری که مدت های زیادی منتظر شنیدن آن بودید و حس می کنید که اگر این اتفاق برایتان بی افتد زندگیتان را بهتر خواهد کرد.

تعبیر خواب خوردن انجیر

اگر در خواب ببینید که انجیر می خورید و از خوردن آن لذت می برید می تواند به این معنی باشد که این روزها اتفاقی افتاده است که باعث شادی شما شده است و به همین دلیل حس بسیار خوبی به زندگی دارید. بیشتر از روزهای قبل آرامش دارید و استرس و اضطراب بسیار کمتری دارید. بخوانید:‌ تعبیر خواب خوردن

اگر در خواب ببینید که دیگران انجیر می خورند

می تواند به این معنی باشد که شما حس می کنید که از دیگران عقب مانده اید و حتی شاید به آنها حسادت می کنید . حس می کنید که دیگران به موفقیت های خوبی رسیده اند ولی شما نتوانسته اید به هیچ کدام از خواسته ها و آرزوهایتان برسید.

تعبیر خواب خوردن انجیر کال و نرسیده

اگر در خواب ببینید که انجیر کال می خورید می تواند به این معنی باشد که شما برای انجام کارهای مهم بسیار عجله می کنید و بدون فکر عمل می کنید . به همین دلیل معمولا در کارهای مهم شکست می خورید.

اگر در خواب ببینید که انجیر خشک می خورید

می تواند به این معنی باشد که کار بدی در حق کسی انجام داده اید که حالا از انجام آن به شدت پشیمان هستید و دوست دارید که به هر طریقی می توانید این اشتباه را جبران کنید ولی حس می کنید که هیچ راهی برای جبران وجود ندارد و همه پل های پشت سرتان را خراب کرده اید.

اگر در خواب ببینید که انجیر گندیده میخورید

می تواند به این معنی باشد که شما برای رسیدن به یک هدف بزرگ با تمام توان تلاش کرده اید و حالا که به این هدف رسیده اید تازه متوجه شده اید که این هدف آن طور که فکر می کردید خوب نبوده است و در انتخاب هدف اشتباه بزرگی انجام داده اید. حس می کنید که عمر و هزینه های خودتان را در راه بیهوده ای هدر داده اید. برای مثال ممکن است برای به دست آوردن شغلی به شدت تلاش کرده اید و حالا که صاحب این شغل هستید تازه متوجه شده اید که شغل به درد بخوری نیست . یا برای مثال ممکن است مدت ها برای رسیدن به کسی به شدت تلاش کرده اید و حالا که به او رسیده اید متوجه شده اید که این فرد اصلا ارزش تلاش کردن نداشته است و آن کسی نبود که انتظارش را داشتید. بخوانید:‌ تعبیر خواب خیانت

تعبیر خواب بالا رفتن از درخت انجیر

اگر در خواب ببینید که می خواهید از درخت انجیر بالا بروید میتواند به این معنی باشد که حس می کنید در طول زندگی هیچ دستاورد مهم نداشته اید و به هیچ جایی نرسیده اید که بتوانید به آن افتخار کنید . به شدت فکرتان مشغول همین موضوع است و تلاش می کنید که تا دیر نشده است خودتان را بالا بکشید و به جایی برسید.
نظرات: 0 مشاهده