کلونازپام با چه داروهایی تداخل دارد ؟ مهمترین تداخلات clonazepam

در مطلب قبلی درباره موارد مصرف و عوارض جانبی کلونازپام ، به برخی از داروهایی که با این دارو تداخل دارند اشاره کردیم . در این مطلب به سایر داروهایی که با کلونازپام تداخل دارند اشاره شده است . توجه داشته باشید که تداخل بین دو دارو همیشه به این معنی نیست که نمیتواند از این داروها در یک دوره درمانی استفاده کنید . ممکن است نیاز باشد که مصرف این داروها با فاصله از هم انجام شود . برای مثال ممکن است با مصرف یکی از داروها در وعده صبح و دیگری در شب ، تداخل دارویی کلا از بین برود . برای این منظور حتما باید با پزشک متخصص مشورت نمایید .

کلونازپام با چه داروهایی تداخل دارد ؟ مهمترین تداخلات کلونازپام

 

چه داروهایی با کلونازپام تداخل دارند :

 • الکل : مصرف همزمان کلونازپام clonazepam با الکل میتواند اثر بخشی این دارو را کاهش داده و عوارض جانبی آن را افزایش دهد .
 • آمیودارون
 • آنتی هیستامین ها (به عنوان مثال، سیتریزین، دگزیلامین، دیفن هیدرامین، هیدروکسیین، لوراتادین)
 • اپرپیتانت ، آریپیپرازول ، آزلاستین
 • داروهای ضد روان پریشی یا  antipsychotics (به عنوان مثال، کلرپرمازین، کلوزاپین، هالوپریدول، الانزاپین، کورتیاپین، ریپریدون)
 • داروهای ضد قارچ "azole" (به عنوان مثال، ایتروناکولا، کتوکونازول، وریکونازول)
 • باکلوفن
 • باربیتورات ها (مثلا بوتالبیتال، فنوباربيتال )
 • بنزودیازپین ها (به عنوان مثال، آلپرازولام، دیازپام، لورازپام)
 • بیکالوتامید
 • قرصهای کنترل قند خون
 • بوسنتان ، بوپرنورفین ، بوسپیرون ، کاربامازپین ، کلرال هیدرات ، لگزاتال ، کوزینتروپین ، سیکلوسپورین ، داستینیب ، دفراسیروکس ، دگزامتازون ، دروپریدول ، گاباپنتین ،
 • مسدود کننده های کانال کلسیم (مثلا آملودیپین، دیلیتازیم، نایفیدپیین، وراپامیل)
 • مهارکننده های تکرر ادرار غلظت نوکلئیدی HIV (به عنوان مثال، دلویریدین، استوکرین، کلوپیدوگرل، نویراپین)
 • ایماتیب ، ایسانیوزید ، لاموتريژين ، بایولپرا ،
 • آنتی بیوتیک ماکرولیدها (به عنوان مثال، کلاریترومایسین، اریترومایسین)
 • سولفات منیزیم ، مترونیدازول ، میزوپروستول misoprostol  ، میرتازاپین
 • شل کننده های عضلانی (به عنوان مثال، سیکلوبنزاپرین، متاکارآمبول، اورفنادین)
 • داروهای حاوی مواد مخدر (به عنوان مثال کدئین، اکسید کوردون، مورفین ، متادون ، ترامادول)
 • نفازودون ، اتوموکستین ، اولوپاتادین ، پارالیدید ، فنوباربیتال ، فنی توئین ، پردنیزولون ، پریمیدون ،
 • مهار کننده های پروتئاز (به عنوان مثال، آتازانویور، اندینوویر، رتونور، ساکویناویر)
 • مهار کننده های پمپ پروتون (به عنوان مثال، لانوسوپرازول، اومپرازول)
 • ریفابوتین ، ریفامپین ، روپینیرول ، ریفابوتین ،
 • مهار کننده های بازجذب سروتونین انتخابی (SSRIs؛ به عنوان مثال، سیتالوپرام، دوولتسستین، فلوکستین، پاروکستین، سرترالین)
 • اسکوپولامین ، هیوسین ، مخمر سنت جان ، تاپنتادول ، تتراسایکلین ، تئوفیلین ، توسیلیزوماب ، توپیرامات ، ترامادول
 • داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (به عنوان مثال، آمی تریپتیلین، کلوميپرامين، ديزاپامين، تريپيرايمين)
 • والرین ، زولپیدم  ، زوپیکلون

کلونازپام با گریپ فروت تداخل دارد و میتواند باعث ایجاد عوارض جانبی ناخواسته شود .

نظرات: 44 مشاهده