متفرقه

زلزله تبریز امروز جمعه 25 مرداد 98 - چند ریشتر

Region (UTC) (Local) (deg-N) (deg-E) (km) 2019/08/16 10:55:05 ۱۳۹۸/۰۵/۲۵...

3 ماه پیش