گیاهی و خانگی برای کاهش خونریزی قاعدگی و در مواردی برای قطع قاعدگی

دلیل قاعدگی های شدید + درمان گیاهی و خانگی منوراژی

قاعدگی های شدید و سنگین که به اصطلاح منوراژی (Menorrhagia) نامیده می شود ، دوره های قاعدگی طولانی مد...