کلومیفن 50 میلی گرمی و به مدت 5 روز و از روز 3 الی 5 دوره قاعدگی

کلومیفن-عوارض،تداخل، و نحوه مصرف Clomiphene-کلومید

کلومیفن چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟ کلومیفن [Clomiphene] یا کلومید [Clomid] نوعی داروی تحریک کننده تخ...