کلاریترومایسین می تواند از طریق شیر مادر به بدن نوزاد

کلاریترومایسین - عوارض جانبی - تداخل - نحوه مصرف c...

کلاریترومایسین (clarithromycin)چیست ؟ کلاریترومایسین نوعی آنتی بیوتیک ماکرولید است که معمولا برای د...

6 ماه پیش