کاندوم نمی تواند از انتقال تبخال جلوگیری کند

اشتباهات رایج در استفاده از کاندوم

استفاده از کاندوم یکی از رایج ترین روش های پیشگیری از بارداری است که یکی از روش های مطمئن نیز محسوب...

10 ماه پیش