نقص عضو و یا سقط جنین به دلیل عوارض جانبی استامینوفن

مصرف مسکن در دوران بارداری مجاز است ؟

زمانی که شما حامله هستید و یا حتی زمانی که قصد بارداری دارید باید شدیدا در مورد داروهایی که مصرف می...