نباید مصرف متادون را ناگهانی قطع کنید و ترک اعتیاد به این دارو

ترک متادون - علائم ترک + روش های خانگی و گیاهی

متادون ! دارویی که این روزها مثل نقل و نبات مصرف می شود.برای جلوگیری از طولانی شدن بی مورد مطلب ، مس...