می تواند احتمال دوقلو زایی یا چند قلو باردار شدن را افزایش دهد.

لیست داروهای درمان ناباروری - قرص ها و آمپول ها

داروهای درمان ناباروری معمولا به منظور تنظیم پریود و عادت ماهانه و تحریک تخمک گذاری مورد استفاده قرا...