مقدار مصرف فلوکستین در کودک و نوجوان 10 میلیگرم

فلوکستین Fluoxetine - عوارض - تداخل "فلوکستین"

فلوکستین Fluoxetine نوعی داروی ضد افسردگی و بازدارنده سروتونین انتخابی است . فلوکستین Fluoxetine مست...