مصرف سلکوکسیب در بارداری

عوارض مصرف سلکوکسیب در بارداری

سلکوکسیب در رده C بارداری قرار دارد و مصرف این دارو در دوران بارداری باید فقط با تجویز پزشک باشد . مصرف سلکوکسیب در سه ماهه آخر بارداری می تواند به جنین آسیب برساند . در صورتی که در دوره مصرف این دارو متجه بارداری خود شدید ، سریعا با پزشک خود مشورت کنید . ممکن است دکتر ، برای شما دارویی دیگری تجویز کند . برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد ، پشنهاد می شود مطلب زیر را مطالعه نمایید