مصرف آزیترومایسین در دوران حاملگی و سقط جنین

مصرف آزیترومایسین در دوران بارداری - عوارض جانبی و...

آزیترومایسین از گروه آنتی بیوتیک های ماکرولید است . آنتی بیوتیک های موجود در این گروه معمولا برای در...