لیست آنتی هیستامین ها

دیفن هیدرامین - عوارض و تداخل دارویی - نحوه مصرف D...

دیفن هیدرامین چیست و چه کاربردی دارد؟ دیفن هیدرامین (بنادریل ، Diphenhydramine ، benadryl ) نوعی آن...