لتروزول (Femara) در مقایسه با کلومیفن عوارض جانبی کمتری دارد

لتروزول - عوارض + تداخل دارویی letrozole

لتروزول letrozole چیست ؟ لتروزول از گروه داروهای ضد سرطانی است که برای درمان سرطان سینه در زنان یائ...