طریقه مصرف صحیح قرص سیتالوپرام برای رفع زودانزالی

طریقه مصرف صحیح قرص سیتالوپرام برای رفع زودانزالی

هر شب یک عدد سیتالوپرام 20 میلی گرم مصرف کنید . از هفته دوم یک قرص 40 میلیگرم در شب . از هفته سوم هر شب 40 میلی گرم و صبح ها 20 میلی گرم . در هفته چهارم هر شب 40 میلی گرم و هر صبح 40 میلی گرم . همیشه 2 الی 3 ساعت قبل از نزدیکی و رابطه جنسی ، جهت جلوگیری از زود انزالی ، 20 میلی گرم سیتالوپرام مصرف کنید توجه : قبل از مصرف این دارو برای رفع انزال زودرس ،‌مطلب زیر را بخوانید.