طرز تهیه خمیر دندان زغالی با استفاد از کربن فعال (زغال فعال)