سطح HDL - کلسترول خوب شما بالاتر از 60mg / dl باشد

روش های افزایش HDL یا کلسترول خوب - HDL چیست؟

HDL یا لیپوپروتئین معمولا به عنوان کلسترول خوب شناخته می شود که در واقع به عنوان یک ناقل عمل کرده و...

6 ماه پیش