در دوران شیردهی نباید فلووکسامین مصرف کنید

فلووکسامین - عوارض - تداخل - نحوه مصرف Fluvoxamine

فلووکسامین [ Fluvoxamine ] چیست ؟ فلووکسامین نوعی داروی ضد افسردگی بازدارنده انتخابی سروتونین (SSRI...