در اسرع وقت نسبت به دریافت پلمپ دفاتر شخصی یا شرکتی خود اقدام نماید

اگر کسب و کاری دارید حواستان باشد ضرر نکنید !؟!

این روزها بسیاری از افراد را می بینیم که بدون توجه به مسائل قانونی، کسب و کاری را راه اندازی کرده و...