دامنه نرمال کراتینین در آزمایش ادرار 24 ساعته

آزمایش کراتینین - مقدار نرمال کراتینین ادرار

آزمایش کراتینین ادرار می تواند اطلاعات بسیار خوبی در مورد سلامت کلیه ها به ما بدهد.در اکثر موارد زما...

4 ماه پیش