داروهای فشار - کاهش فشار خون - کنترل فشار

نیفدیپین - عوارض - تداخل دارویی - موارد مصرف Nifed...

نیفدیپین Nifedipine چیست و چه کاربردی دارد؟ نیفدیپین نوعی داروی مسدود کننده کانالهای کلسیم است که ب...