تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب تخت خواب - رختخواب ، بستر

دیدن تخت خواب یا حتی رختخواب در خواب معمولا نماد انجام کارهایی است که دوست ندارید آنها را انجام دهید...