تعبیر خواب ادرار دختر بچه تعبیر خواب ادرار خونین

تعبیر خواب ادرار کردن - بیش از 49 معنی مختلف

دیدن ادرار کردن در خواب بسیار رایج است.این خواب معمولا زمانی اتفاق می افتد که شما با مثانه پر بخوابی...