تزریق آمپول بتامتازون می تواند باعث اختلال در رشد کودک شود