بی بی چک چند روز بعد از بستن نطفه جواب میده

چند روز بعد از رابطه جنسی می تونم تست بارداری انجا...

تصمیم گیری برای اینکه چه زمانی باید آزمایش بارداری انجام دهید می تواند برای شما بسیار استرس زا و هیج...

3 ماه پیش