به قصد خودکشی با قرص کلوتریمازول ، مقدار زیادی از این دارو مصرف