به قصد خودکشی با قرص بیزاکودیل ، مقدار زیادی از این دارو