باکلوفن با الکل تداخل دارد

باکلوفن - عوارض و تداخل دارویی - نحوه مصرف baclofe...

باکلوفن چیست و چه کاربردی دارد ؟ باکلوفن (baclofen)نوعی داروی شل کننده عضلات و آرامبخش عضلات است که...